Folkehelsepris til inkluderende idrettslag

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 05.12.2018 / Oppdatert: 05.12.2018
Fra venstre: Aslak Fiskum Hansen, Oda Lill Blålid, Monica Haugersveen Liland fra Eidanger idrettslag og fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Fra venstre: Aslak Fiskum Hansen, Oda Lill Blålid, Monica Haugersveen Liland fra Eidanger idrettslag og fylkesordfører Sven Tore Løkslid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Eidanger idrettslag i Porsgrunn har i flere år vært et foregangslag for hvordan et idrettslag kan bidra til å ta et utvidet samfunnsansvar.

Eidanger IL jobber daglig med å inkludere ulike grupper, som ofte og av ulike grunner faller utenfor de idrettslige aktivitetene. De strekker sine aktiviteter og sosiale engasjement langt utover det man kan forvente av et idrettslag.

50 000 kroner

Prisvinneren får et diplom og en gavesjekk på 50 000 kroner. Det er hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse som vedtok hvem som får prisen.

Trekker frem to prosjekter

Det er spesielt to prosjekter om trekkes fram av juryen, nemlig «Gøy fritid for alle» og «Gøy uansett».

Gøy fritid for alle er et etterverntilbud for tidligere rusavhengige, organisert i et idrettslag. Målgruppen er rusfrie eller på LAR fra 18 år og oppover.

Siden prosjektet startet i 2014 har 128 personer blitt henvist fra Porsgrunn kommunes rusteam. Av de deltakerne som ønsker, og får et tilbud fra «Gøy fritid for alle» så er halvparten fortsatt rusfri og i aktivitet.

Gøy uansett har fokus på inkludering av mindreårige flyktninger. Tilbudet gjelder ikke bareidrettslig aktivitet, men omfatter også leksehjelp, vinterferietur til Øyfjell, og sommerleir med aktiviteter i nærmiljøet. Ca. 50 unge flyktninger i Porsgrunn har vært i kontakt med Eidanger IL gjennom prosjektet.

- Eidanger idrettslag finner ildsjeler som virkelig brenner for å skape et godt sted for andre og som ønsker å bidra til at flere blir inkludert i idrett. Alle blir sett, verdsatt og inkludert- uansett «ryggsekk». Gjennom sin daglige aktivitet legger laget vekt på de faktorene som bidrar til økt trivsel og mestring; dette er folkehelsearbeid i praksis.

Om prisen

God folkehelse skapes overalt - i fritiden, på arbeidsplassen, i skole og hjem, i nabolag og nærmiljø - i alle aldre. Formålet med folkehelseprisen er å få fram de gode eksemplene på hvordan enkeltpersoner eller andre samfunnsaktører skaper trivsel, mestring og rom for deltakelse for alle i hverdagen.

Prisen gis til aktører og/eller tiltak som tar tak i sentrale utfordringer innen folkehelsen i fylket, i tråd med tre gjeldende folkehelse dokumenter for Telemark fylkeskommune:

  • Regional plan for folkehelse i Telemark 2018–2030
  • Folkehelseprofil for Telemark 2018
  • Folkehelsa i Telemark 2016