Folkehelsepris til Bamble kommune

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.02.2015 / Oppdatert: 13.02.2015
Stolte prisvinnere av Folkehelseprisen 2014
Bamble kommune er vinner av Folkehelseprisen 2014
Åpne

Folkehelseprisen 2014 deles ut til en kommune som kan vise til gode eksempler på godt folkehelsearbeid i tråd med Regional strategi for folkehelse i Telemark 2012-2016. Et av satsingsområdene i folkehelsestrategien er kommunalt folkehelsearbeid.

Prisen deles ut til en kommune som kan synliggjøre god forankring, planlegging og gjennomføring av folkehelseperspektivet i sitt arbeid for kommunenes innbyggere.

Foregangskommune

I juryens begrunnelse står det at Bamble kommune er en foregangskommune innenfor folkehelsearbeidet. De har prioritert arbeidet både i kommunal planlegging, tilrettelegging av tiltak og i tildeling av ressurser til folkehelsekoordinatorstillinger.

Kommunen har utarbeidet en egen handlingsplan for folkehelse og vektlegger arbeidet med helseoversikter.

Alle barnehager, både offentlige og private, tilrettelegger for daglig fysisk aktivitet og for et sunt kosthold som følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. For å nå dette siste har de brukt Fiskesprell som verktøy.

Bamble kommune er et godt eksempel på en kommune som er villig til å prioritere folkehelsearbeidet for alle kommunenes innbyggere.

Eksempler på godt folkehelsearbeid

Folkehelseprisen deles ut hvert år og kunngjøres på Fotavtrykk Telemark. Prisen er en sjekk på 50.000 kroner og et bilde av den svenske fotokunstneren Ingemar Myrén, «Eplets dans».

Formålet med Folkehelseprisen er å vise eksempler på godt folkehelsearbeid i tråd med den til enhver tid vedtatte folkehelsestrategien i Telemark. Dette kan være innen det brede folkehelsearbeidet/planarbeid eller innen tema som psykisk eller fysisk helse, inaktivitet, kosthold eller kultur for helse.

Hensikten er å påvirke mer enn å belønne. Alle telemarkinger er målgruppe for folkehelsearbeidet, men med spesiell oppmerksomhet mot utvalgte grupper som barn, unge og risikogrupper.

Tidligere vinnere av Folkehelseprisen: Kverndammen barnehage, Hovenga og Radehuset barnehage, IF Ørn, Rjukan ungdomsskole, Nortura, Varden, Bamble Friskvern, «Alle barn sykler» - Michel Fouler, Rjukan videregående skole.