Folkehelsemeldingen: Mestring og muligheter

Av: Lene Sjølie / Publisert: 13.04.2015 / Oppdatert: 14.04.2015
Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter
Foto: Helse og omsorgsdepartementet
Åpne

I Meld. St. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen - Mestring og muligheter presenterer regjeringen strategier for å styrke folkehelsearbeidet og legge til rette for sunne helsevalg.

Regjeringen vil utvikle en folkehelsepolitikk som skaper muligheter for hver enkelt av oss til å ta ansvar for egen helse. 

Vil likestille fysisk og psykisk helse

I følge regjeringen blir ofte den psykiske helsen glemt i folkehelsearbeidet. Gjennom Meld.St. 19 vil regjeringen likestille fysisk og psykisk helse. 

"Det er like sunt å være en del av et fellesskap som å slutte å røyke. Det er like sunt å ha en jobb å komme til som det er å sykle dit."

Forebygging av psykisk og fysisk sykdom og å gi barn gode og trygge oppvekstvilkår og følelse av mestring er satsingsområder Helseminister Høie spesielt trekker frem.

Strategi for moderne eldrepolitikk

Et annet viktig område som blir løftet frem i Folkehelsemeldingen er at andelen av befolkningen over 65 år vil øke i årene som kommer. 

Vi blir flere eldre og vi lever stadig lengre, mange med god helse. Andelen av befolkningen over 65 år vil øke fra 15 prosent i 2010 til 25 prosent i 2050.

Regjeringen vil legge fram en strategi for en moderne eldrepolitikk høsten 2015. Eldre skal ha mulighet til å delta på alle områder, både i arbeids- og samfunnsliv.

Les Folkehelsemeldingen på Regjeringens nettsider.