Flytter fagene ut

Av: Lene Sjølie / Publisert: 18.09.2015 / Oppdatert: 03.11.2015
Seminaret Fagene flytter ut 150915. Avslutning ved gapahuken.
Seminaret "Fagene flytter ut" viste praktiske eksempler på hvordan læringsmålene i ulike fag kan nås ved å benytte skolegården, nærområdet eller skogen som læringsarena.
Åpne

– Fysisk aktivitet øker læringsevnen, forteller Jorunn Borge Westhrin, leder for helsefremmende barnehager og skoler i Telemark fylkeskommune.

Sammen med Telemark Turistforening og Kragerø kommune arrangerte Telemark fylkeskommune kurs for over 30 ansatte fra skoler i Telemark.

- Vi ønsket å vise praktiske eksempler på hvordan læringsmålene i ulike fag kan nås ved å benytte skolegården, nærområdet eller skogen som læringsarena fortsetter Westhrin. Å «flytte fagene ut» gir elevene mer fysisk aktivitet og kan bidra til å styrke det psykososiale miljøet i klassene. Dette er i tråd med intensjonene i folkehelsestrategien. 

Aktive barn lærer bedre

Kursdagen var et ledd i arbeidet med å få på plass målene i folkehelsestrategien om at grunnskoler og SFOer i Telemark skal tilrettelegge for fysisk aktivitet minst 60 minutter i løpet av skoledagen.

- Dette må gjøres på skolens premisser, sier Westhrin.

- Seminaret var inspirert av ASK- studien, Active smarter kids, kanskje verdens største forskningsprosjekt når det gjelder sammenhengen mellom læring og fysisk aktivitet, helse og trivsel. Studien ledes av forsker Geir Kåre Resaland i Sogndal og var hovedoppslag i NRK radio ved skolestart.

Økende inaktivitet et stort problem

- Økende inaktivitet er et stort problem, og det derfor viktig å legge til rette for variert fysisk aktivitet i skolehverdagen, sier Dag- Øyvind Olsen Djuvik, leder for barn, unge og skole i Telemark Turistforening.

- I vår tid er det viktig å stimulere til uteaktivitet, mange unge sitter mer inne nå enn tidligere. Bruk av friluftsliv i skolen gir bedre trivsel, bedre fysisk og psykisk helse og bedre sosialt miljø.

Ta i bruk uterommene

Fylkesidrettskonsulent Marte Aksnes forteller at uteskole er en fin arbeidsmåte som gir elevene anledning til å gjøre praktiske erfaringer gjennom bruk av kropp og sanser. Dette gir rom for variert fysisk aktivitet, samhandling, gode opplevelser og mestring i skolehverdagen.

- Skolenes uterom er viktig for elevene, og med både store og små endringer kan en skape aktivitet. Det kan søkes om spillemidler til nærmiljøanlegg med opptil 50 % av godkjent kostnad inntil kr. 300 000,-.

Konkrete eksempler

Seminaret startet opp inne på Helle skole med en presentasjon av Helle skole og deres nærmiljø ved rektor Anette Alstrup. Cathrine Moen Lunde og Mabel Anette Svanberg Nilsen fra Gimsøy ungdomsskole delte sine erfaringer med uteskole. Gry Hege Stangebye og Ylva Brodtkorp presenterte Horten kommunes prosjekt «Helsefremmende oppvekst i Horten kommune» der fysisk aktivitet brukes som metode for økt læringsutbytte.

På vei opp til Helle skoles leirplass fikk deltakerne se nærmere på skolens uterom og vel fremme sto blide frivillige fra Telemark Turistforening klare med lunsj og kaffe.

Etter lunsj var det klart for praktiske økter. Her kunne deltagerne velge mellom ulike leksjoner: uteskolepotpurri, experience english outside, matte i skogen, basisfag og begynneropplæring i naturen.

Presentasjoner

Fagene flytter ut
Åpne

Praktisk oppgave på leksjonen Uteskolepotpurri: "Form Norge med dette tauet og plasser fylkene våre på riktig plass".