Finn ny folkehelseprofil for din kommune!

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 28.02.2018 / Oppdatert: 05.12.2018
Folkehelseprofilen er et av flere viktige verktøy i kommunenes oversiktsarbeid.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Lavere forbruk av alkohol og andre rusmidler kan gi en betydelig folkehelsegevinst og bidra til å redusere sosial ulikhet i helse. Kommunene har flere virkemidler i det forebyggende arbeidet, for eksempel planarbeid og innskrenking av salg og skjenking av alkohol.

Nytt av året

Årets folkehelseprofiler inneholder noen nye indikatorer. Gjennomsnittlig alkoholomsetning per person er basert på tall fra dagligvarehandel og Vinmonopolet. Andelen ungdomsskoleelever som har prøvd cannabis minst en gang i løpet av det siste året er hentet fra ungdataundersøkelsen som ble gjennomført i Telemark i 2015. Andelen barn og unge som bor trangt, og sykehusinnleggelser og dødsfall på grunn av hjerte- og karsykdom er også nye indikatorer.

Statistikkpakker for kommunene

Telemark fylkeskommune utarbeider hvert år statistikkpakker der relevant folkehelsestatistikk for hver kommune er samlet i et dokument.

Statistikkpakkene viser utviklingen over tid på mange ulike folkehelseindikatorer, og du kan enkelt hente ut figurer og tabeller. Statistikkpakkene har nå blitt oppdatert med nye tall fra kommunehelsa statistikkbank, statistisk sentralbyrå og tannhelsetjenesten i Telemark.

Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Ifølge Folkehelseloven §5 skal alle kommuner ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer.

Folkehelseprofilen er et av flere viktige verktøy i kommunenes oversiktsarbeid. Kommunene bør bruke kommunehelsa statistikkbank eller fylkeskommunens statistikkpakker sammen med folkehelseprofilene. Du kan klikke på indikatornavnene i folkehelsebarometeret i folkehelseprofilens side fire. Da kommer du rett til kommunehelsa statistikkbank og et diagram som viser utviklingen over tid i kommunen sammenliknet med Telemark og landet som helhet.

I kommunehelsa er det langt flere indikatorer enn i folkehelseprofilene. I tillegg til å hente ut tall for flere årganger for å se utvikling over tid, kan du finne tall fordelt på kjønn og ulike aldersgrupper, eller sammenlikne med andre kommuner. Du kan også lese mer om statistikkgrunnlaget for de ulike indikatorene.

Ta kontakt dersom kommunen ønsker bistand i oversiktsarbeidet.