Felles møte for skole og folkehelse - tverrsektorielt folkehelsearbeid

Av: Jorunn Borge Westhrin / Publisert: 27.05.2016 / Oppdatert: 27.05.2016
Liv og røre på Helle skole i Kragerø
Universelle tiltak igangsatt på skolearenaen er viktig for å utjevne sosial ulikhet helse.
Foto: Dan Riis
Åpne

Folkehelsearbeidet er et tverrsektorielt ansvarsområde. Skal vi sikre gode helsefremmende oppvekstsvilkår, er det viktig at folkehelseperspektivet forankres i alle tjenester.

Skole er en unik arena fordi vi der når alle uavhengig av foreldrenes utdanning, økonomi og nasjonalitet. Universelle tiltak igangsatt på skolearenaen er viktig for å utjevne sosial ulikhet helse.

Møtet i Bø 3. mai samlet skole- og folkehelserådgivere fra hele Telemark. Der ble to universelle tiltak fremhevet:

  • Liv og røre i Telemark
  • Zippys venner

Liv og røre i Telemark

«Liv og røre i Telemark» skal bidra til én time daglig fysisk aktivitet, bedre kosthold og et bedre psykososialt miljø i grunnskolene i hele fylket. Prosjektet er på skolens og lærernes premisser.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har gitt 1,5 millioner kroner til «prosjektet» og kommuner som ønsker å delta vil få noe støtte. 

Les mer om Liv og røre her eller kontakt Jorunn Borge Westhrin i Telemark fylkeskommune på jorunn-borge.westhrin@t-fk.no eller telefon 35 91 73 78 / 920 94 996. 

Zippys venner

Zippys venner er et helsefremmende program for 1. til 4. trinn i grunnskolen. Programmet gir lærere og elever redskaper til å mestre dagliglivet, identifisere og snakke om følelser, og støtte andre som har det vanskelig.

Les mer om Zippys venner her eller kontakt Inger Elisabeth Borge i Voksne for barn på inger.elisabeth.borge@vfb.no eller telefon 476 454 95.

Presentasjoner