Fagdag om sosial ulikhet i helse

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 09.09.2016 / Oppdatert: 16.09.2016
Blid gutt løftes i været
Til fagdagen kommer flere av landets fremste fagpersoner innen sosial ulikhet i helse.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Rapporten Folkehelsa i Telemark 2016 definerer sosial ulikhet i helse som den største folkehelseutfordringen i Telemark. Det er systematiske forskjeller i selvopplevd helse, levevaner, og dødelighet etter utdanning og inntekt i alle aldersgrupper. Hvordan er omfanget av dette i Telemark og hvordan kan vi arbeide og innrette tiltak for å redusere disse forskjellene?

Tid, sted og program

  • Torsdag 10. november 2016
  • Clarion Hotel Bryggeparken, Langbrygga 7, Skien (se kart)

Til fagdagen kommer flere av landets fremste fagpersoner innen sosial ulikhet i helse. Det blir også eksempler på hvordan kommuner og frivilligheten jobber for å redusere sosial ulikhet i helse.

Se fullt program for fagdagen "Sosial ulikhet i helse - fra kunnskap til handling" her (PDF).

Fagdagen er gratis og inkluderer lunsj.

Målgruppe

Målgruppe for fagdagen er politikere og ledere, fagfolk innen folkehelse, helse, oppvekst, samfunns- og arealplanlegging, frivillige lag og organisasjoner, forskere og studenter.

Påmelding

Elektronisk påmelding innen 25. oktober via https://telemark.pameldingssystem.no/sosial-ulikhet-10112016