En unikt stykke arbeid

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 14.08.2012 / Oppdatert: 22.01.2019
Anne Karin Andersen viser frem Folkehelseprofilene publisert på Folkehelseinstituttets nettsider
Foto: Telemark fylkeskommune/Eva Susanne Drugg
Åpne

- Profilene gir hver kommune de store linjene, sier direktør Geir Stene-Larsen ved Folkehelseinstituttet (FHI).

1. januar i år trådte den nye folkehelseloven i kraft. Den setter krav til at kommunene har en oversikt over helsetilstand og helsens påvirkningsfaktorer blant egne innbyggere. En slik oversikt skal bidra til at kommunen kan vurdere hvilke utfordringer helsepolitikken står overfor. Profilene ble publisert på Folkehelseinstituttets hjemmesider tirsdag 10. januar.

Unikt
- Det er helt unikt at Folkehelseinstituttet gir ut en vurdering av alle kommunene i Norge, sier Anne Karin Andersen, som er teamleder for folkehelse i Telemark fylkeskommune.

Hun forteller at FHI har jobbet med å lage helseprofilene i cirka ett år. Oppdraget ble gitt av Helsedirektoratet. I profilene finnes det blant annet statistikk om skolemiljø og utdannelse, skader og ulykker, levevaner, arbeidsdeltakelse og sykefravær.

Oversikt over helsetilstanden
Telemark fylkeskommune vil tilby å bidra kommunene i arbeidet med kommuneoversikter. I april kommer Telemarksbarometeret, som blant annet vil bidra med folkehelsestatistikk. Fylkeskommunen er lovpålagt å tilgjengeliggjøre statistikk, og skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket. Ett av samhandlingsreformens mål er økt vektlegging av folkehelsearbeid og forebygging av sykdom. Helseoversiktene er et verktøy i denne sammenhengen.

- Vi skal inn så tidlig som mulig for å se på utviklingstrekkene vi ikke liker, forteller Anne Karin Andersen.

Hele kommunens ansvar
Siden 1984 har kommunenes helsetjeneste hatt krav om å ha en slik oversikt, men paragrafen i den tidligere loven om kommunehelsetjeneste har ifølge Folkehelseinstituttet vært vanskelig å følge opp. Nå finnes det verktøy og metodikk som skal gjøre statistikkarbeidet lettere. Nå er det ikke bare kommunens helsetjeneste som har ansvar for at oversikten lages, men hele kommunen.

I tillegg til et folkehelsebarometer som baserer seg på et felles definert utvalg av faktorer for alle kommuner, tilbys Kommunehelsas statistikkbank. Der kan man lage tabeller og diagrammer med statistikk etter eget valg.

Folkehelseprofilene til kommunene i Telemark finner du her.

Telemarksbarometeret ble lagt ned i 2018.