Driftstilskudd 2016

Av: Lene Sjølie / Publisert: 04.12.2015 / Oppdatert: 16.12.2015
Samtale mellom to jenter
Send inn søknad innen 15. januar
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Det lyses for 2016 ut 600 000 kroner til driftstilskudd til bruker- og interesseorganisasjoner innen helse- og sosialområdet.

Tilskudd tildeles primært fylkesdekkende organisasjoner som «utfører allmennyttig arbeid eller gjennomfører ønskelig offentlig velferdspolitikk» i regi av folkehelsesatsingen eller annet arbeid der Telemark fylkeskommune er pådriver.

Tildeling av midler sees i sammenheng med tildeling av tilskudd fra Helse-Sør-Øst RHF og med tildeling av andre tilskuddsmidler fra fylkeskommunen.

Søknadsfrist 15. januar

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema innen 15. januar.

Tildeling gjøres av hovedutvalget for kultur i mars 2016.