Driftstilskudd 2015

Av: Lene Sjølie / Publisert: 17.04.2015 / Oppdatert: 17.04.2015
Illustrasjonsbilde av røde tulipaner
Driftstilskudd tildeles bruker- og interesseorganisasjoner innen helse- og sosialområdet.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Det var i Telemark fylkeskommunes budsjett for 2015 avsatt kr. 600.000,- til driftstilskudd til bruker- og interesseorganisasjoner innen helse- og sosialområdet.

Tilskudd tildeles primært fylkesdekkende organisasjoner som «utfører allmennyttig arbeid eller gjennomfører ønskelig offentlig velferdspolitikk» i regi av folkehelsesatsingen eller annet arbeid der Telemark fylkeskommune er pådriver.

Tildeling av midler sees i sammenheng med tildeling av tilskudd fra Helse-Sør-Øst RHF og med tildeling av andre tilskuddsmidler fra fylkeskommunen.

Tildeling 2015

For 2015 kom det inn 25 søknader med total søknadssum på over 1,2 millioner kroner.

Hovedutvalg for kultur behandlet saken i møte den 26.03.2015. Saksfremlegg og vedtak for sak nr. 14/15 kan leses her.

Årlig søknadsfrist er 15. januar. Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema. Midlene utlyses rundt 1. desember og tildeling gjøres av hovedutvalget for kultur i mars påfølgende år.