Det viktige skolemåltidet

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 04.04.2016 / Oppdatert: 05.04.2016
Skolemåltidkonferanse 31. mars 2016
Fra venstre: Fra venstre: Solrun Nistad Fleischer (Utdanningsdirektør ved Fylkesmannen i Telemark), Evy-Anni Evensen (fylkesrådmann), Sven Tore Løkslid (fylkesordfører), Jorunn Borge Westhrin (Telemar fylkeskommune), Mari-Helene Kårstad (Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet) og Eva Rustad de Brisis (Helsedirektoratet).
Foto: Henning Klafstad
Åpne

Med over 150 deltakere fra Telemark, Vestfold og Buskerud var det stor interesse for temaet. Blant deltagerne var det mange fra SFO-ledere og kantinedrivere, men også, rektorer, lærere, tannpleiere med flere deltok.

På konferansen ble det presentert ny retningslinje for mat og måltider i skolen. Målet med denne er å både sikre gode rammer for måltidene - nok tid, tilsyn og tilrettelegge for trivsel, matglede og sosialt samvær - og å sikre god ernæringsmessig kvalitet på tilbudet av mat og drikke.

Tiltak, ideer og erfaringer

I løpet av dagen fikk deltakerne mulighet til å velge mellom to sesjoner om små og store tiltak, ideer og erfaringer fra skoler i regionen.

I delen om «Det gode skolemåltidet i barneskoler og SFO» var temaene blant annet det inkluderende skolemåltidet, forteller Jorunn Borge Westrin. Hun jobber med helsefremmende barnehager og skoler i Telemark fylkeskommune. Borge Westhrin er også leder av ressursgruppen for kosthold i Telemark.

- Mat er mer enn næring og det å sitte sammen rundt et bord har stor betydning for trivsel. I tillegg kan skolemåltidet være en god arena for sosial læring, sier hun.

- Spennende dag

I delen om kantinearbeid i ungdomsskole og videregående skole fikk man høre om erfaringer fra Horten, Østfold, Hjalmar Johansen videregående skole i Skien og Vestsiden 1-10 skole i Porsgrunn.

- Dette var en veldig lærerik og nyttig dag, hvor skolene og SFO-ene fikk mange gode og matnyttige tips som de kan anvende i det videre arbeidet med skolemåltidet,  konkluderer Jorunn Borge Westrin.

Konferansen var et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark.

Over 150 deltakere på skolematkonferansen i Skien 31. mars 2016.

Les også:Skolemåltidet – mat for barn i skolen

Presentasjoner

(Lastes ned som PDF.)

Program

Plenum

Parallellsesjon 1: Gode eksempler og erfaringer - Det gode skolemåltidet i barneskoler og SFO

Parallellsesjon 2: Gode eksempler og erfaringer - Kantinearbeid i ungdomsskole og videregående skole

Kantinedrift:

Alle som holdt innlegg, arrangørene og politikerne som deltok på konferansen.