Det er godt å være ung i Telemark

Av: Kjersti Norgård Aase / Publisert: 18.10.2015 / Oppdatert: 18.10.2016
Ung jente med caps og hettegenser
De fleste ungdommer i Telemark lever gode og aktive liv.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Samtidig viser undersøkelsen at en del ungdom viser tegn på psykiske plager. Dette er særlig utbredt blant jenter, og omfanget øker i løpet av ungdomstiden. Nesten halvparten av jentene har i løpet av den siste uka bekymret seg mye om ting og følt at alt er et slit.

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal mener vi må ta slike signaler på alvor. Han sier det er viktig at vi tør å involvere oss hvis vi ser at noen sliter.

– Det er flott at de fleste ungdommene i Telemark har det bra, men det er ikke noe hyggelig å se at det er ungdom som sliter med depressive tanker. Jeg tror vi som jobber i skolen og skolehelsetjenesten kan være ekstra bevisste og oppmerksomme og kanskje spesielt se etter endring i atferd, og høre om det er noe vi kan hjelpe med, sier Galdal.

Mange jenter har psykiske plager

Til sammen har 11 prosent av elevene på ungdomsskolen og 16 prosent av elevene på videregående skole symptomer på et depressivt stemningsleie. Omfanget av denne type problemer er omtrent like stort som i resten av landet.

Mange oppgir også at de ofte er ensomme. En av fem svarer at de har vært plaget av ensomhet den siste uka. Undersøkelsen viser også at mange jenter sliter med selvbildet og kroppsbildet.

– Det er trist å se at så mange jenter ikke er fornøyd med seg selv. Det er sånne tall som gjør meg litt lei meg. Vi skulle fått til en kollektiv massemønstring for å se hverandre og bekrefte hverandre positivt uten det sterke kroppsfokuset. Skolen har en plass her, men det krever at mange aktører jobber sammen, sier Galdal.

Gutter bruker mye tid foran skjermen

Enkelte gutter i Telemark bruker mye tid foran skjermen. 16 prosent bruker mer enn seks timer på skjermaktiviteter utenom skoletid hver dag. Dette er høyere enn i landet for øvrig.

Mens guttene bruker mye tid på dataspill, bruker mange jenter mye tid på sosiale medier.

En av fire har hatt tanker om å slutte på skolen

De aller fleste trives godt på skolen. Samtidig svarer en av fem at de ofte gruer seg til å gå på skolen. Blant elever på videregående har en av fire hatt tanker om å slutte på videregående skole i løpet av det siste året. Det er særlig elever med tegn på psykiske plager og elever som har en dårlig relasjon til skolen som har hatt slike tanker. Det er også langt flere jenter enn gutter.

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal mener «Ung i Telemark» er med på å løfte bevisstheten om hva psykisk helse betyr for gjennomføringen i videregående skole.

– Noe av det som står høyest på min agenda er at ungdom fullfører videregående opplæring og får med seg den kompetansen ut i samfunnet. Enten om det er studiekompetanse til bruk i videre studier, eller et fagbrev for å gjøre en jobb i samfunnet med den bakgrunnen, sier Galdal.

64 prosent av ungdommer i Telemark har planer om å ta høyere utdanning. Tallet for Telemark er noe lavere enn i andre deler av landet, der 68 prosent av ungdommene har planer om høyere utdanning.

Snus har overtatt

Det er nesten ingen ungdommer som røyker regelmessig lenger. Derimot er det svært mange som snuser. Blant elevene på videregående skole svarer 16 prosent av guttene og 11 prosent av jentene at de snuser hver dag.

At det nå er generelt akseptert og forstått at røyking er skadelig er Galdal veldig fornøyd med, men han liker ikke utviklingen hvor snus har overtatt røykens rolle.

Selv om det er mindre bruk av rusmidler og tobakk i Telemark enn i andre deler av landet, er det mange – særlig gutter – som har forsøkt hasj. 19 prosent av guttene på Vg3 har prøvd hasj minst en gang det siste året. Bruk av hasj og andre rusmidler varierer imidlertid en del mellom skolene og kommunene i fylket.

– Røyking er ikke lenger kult og spennende. Jeg håper at vi sammen kan få til noe lignende med hasj og snus, sier Galdal.

Om undersøkelsen

Ungdataundersøkelsen «Ung i Telemark 2015» ble gjennomført på alle ungdomsskoler og videregående skoler i Telemark våren 2015. Til sammen svarte nesten 8 500 ungdommer på undersøkelsen. Det gir en samlet svarprosent på 84 prosent. Spørsmålene i undersøkelsen dekker temaer som forhold til foreldre og venner, utdanning og skole, fritidsaktiviteter, nærmiljø, helsevaner, bruk av tobakk og rus, psykisk og fysisk helse, bruk av tjenestetilbudet, med mer.

Undersøkelsen er et samarbeid mellom Kompetansesenter rus - region sør (KoRus - Sør), Telemark fylkeskommune, Høgskolen i Telemark, kommunene i Telemark og NOVA.

Du kan lese mer om resultatene fra undersøkelsen i rapporten "Ung i Telemark 2015" (PDF)