Den «ukjente» seniorressursen – kan og vil eldre bidra?

Av: Anne Karin Andersen / Publisert: 03.06.2016 / Oppdatert: 03.06.2016
Utredningsgruppa for Aktive eldre 60+. Fra venstre: Barbro Malmgren, Skagerak Energi, Øystein Beyer og Gunnar Tuve, Porsgrunn kommune, Eldbjørg Lis Ettestad, Drangedal, Bjørnar Nyen, kommunelege, Porsgrunn kommune, Evy Bratland, Det fylkeskommunale eldrerådet, Roger Jensen, Fylkesmannen i Telemark, Berit Lindø, Porsgrunn, Gisle Lunde, Forum for Frivillighet og Folkehelse og prosjektleder AK
Foto: Telemark fylkeskommune
Åpne

Denne uken leverte utredningsgruppa for Aktive eldre 60+ siste del av sitt arbeid. Utredningsarbeidet startet i 2014 (del I) og er nå ferdig (del II).

Hensikten med utredningsarbeidet har vært å skaffe oversikt over hvordan kommunene forbereder seg på de endringene som kommer (del I) og utarbeide forslag til hvordan vi i Telemark kan møte utfordringene på en positiv og bærekraftig måte (del II) med slikt mandat:

  • Hvordan påvirke Samhandlingsreformens møte- og tiltaksarenaer til mer forebyggende aktivitet ?
  • Utarbeide en strategi for ressursmobilisering av eldre 60+

Representanter fra både fra det offentlige, frivillig sektor og næringslivet i Telemark har utarbeidet forslag til to strategier, ti anbefalte modeller og fire piloter.

Mulighetsrom

I Telemark gjelder den aldrende befolkningen 44 500 telemarkinger. Dette tilsvarer 25 prosent av befolkningen i fylket forteller Anne Karin Andersen, prosjektleder i Telemark fylkeskommune.

- Men det finnes også et stort mulighetsrom. Vi får en ny generasjon yngre eldre med god helse, god kompetanse, store nettverk og tid. Disse må samfunnet sørge for holder seg friske så lenge som mulig og samtidig tilrettelegge for å utløse den store ressursreserven som er hos de som ønsker å bidra.

60 000 over 60 år i 2040

Av Telemarks 172 494 innbyggere er 44 500 over 60 år. I 2040 øker tallet til 60 718. Av disse er rundt 30 000 «friske og raske» uten noen form for hjelpebehov. Denne gruppa øker til over 40 000 i 2040.

- Det trengs nye grep for å tilrettelegge slik at disse holder seg friske og uten hjelpebehov lengst mulig. Dessuten er det i gruppa en stor ressurs som kan og bør nyttes til glede både for dem selv og lokalsamfunnet, sier Andersen.

For de som allerede har et behov for hjelp er det viktig med langt større fokus på forebygging.

- Til det kreves lederskap, vilje og endringskompetanse. Kommunene er en suksessfaktor for å utløse denne ressursen, eldreråd og pensjonistforeninger er viktige nøkkelaktører.

Begynne nå

Utredningen skal behandles i fylkesutvalget til høsten og skal inn i arbeidet med ny regional folkehelseplan.

- Men det er ingen grunn til å vente med handling. Aktørene oppfordres til å fortsette det gode samarbeidet som er her er påbegynt mellom offentlige organer, næringsliv, frivillig sektor og akademia, avslutter prosjektlederen.