Den «ukjente» seniorressursen - kan og vil eldre bidra?

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 26.01.2016 / Oppdatert: 27.01.2016
Eldre park går tur i park
Det er om lag 43 000 personer over 60 år i Telemark i dag. I 2040 vil tallet være nesten 61 000.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Fylkesordfører Sven Tore Løklids åpner konferansen på Høgskolen i Sørøst-Norge i Porsgrunn onsdag 27. januar. Der samles over 120 deltakere fra det offentlige, frivillige og næringslivet i Telemark for å få mer kunnskap og ha dialog om hvordan Telemark offensivt kan møte utfordringene knyttet til befolkningsutviklingen. 

Avdelingsdirektør for oppvekst og aldring i Helsedirektoratet, divisjon folkehelse, Ellen Margrethe Carlsen innleder dagen

Konferansen arrangeres på Høgskolen i Sørøst-Norge i Porsgrunn.

-En ny generasjon eldre

Sammen med klimautfordringene og nå også flykningestrømmene, er den aldrende befolkningen den største utfordringen vi står overfor. Vi får en ny generasjon yngre eldre med god helse, mye kompetanse og tid.

Disse må samfunnet sørge for holder seg friske så lenge som mulig og samtidig tilrettelegger for å utløse den store ressursreserven de som ønsker å bidra, innehar, forteller Anne Karin Andersen fra Telemark fylkeskommune.

Aktive eldre 60+

- Denne konferansen blir en viktig del av det pågående utredningsarbeidet «Aktive eldre 60+». Anderseren er prosjektleder.

- På programmet står ulike sentrale forsknings- og fagmiljøer og politikere. De vil gi oss et perspektiv på utfordringene og mulighetene til kommunene, blant annet i møte med en ny generasjon yngre eldre. Gode konkrete eksempler og modeller vil også bli presentert.

Nødvendig med et bredt samarbeid

Et forslag til handlingsplan for utredningsarbeidet om «Aktive eldre 60+» skal legges fram for fylkesutvalget før sommerferien.

- Vi håper dialogkonferansens program vil danne et godt bakteppe for tilbakemeldinger på de forslagene til handlingsdel som skal lages i utredningsarbeidet, fortsetter Andersen.

- Det er nødvendig med et bredt samarbeid på lokalt nivå for å møte utfordringene. Det er lite kunnskap knyttet til den nye gruppen yngre eldre. Vi håper også at konferansen vil gi en inspirasjon for videre dialog i egen kommune.

Befolkningsutviklingen i Telemark

Det er om lag 43 000 over 60 år i Telemark i dag. I 2040 vil tallet være nesten 61 000.

Av disse er ca. 28 000 uten noen form for hjelpebehov. Dette øker til over 40 000 i 2040.  En stor gruppe med mye kompetanse, god helse og tid.

- Det trengs nye grep for å tilrettelegge slik at disse holder seg friske og uten hjelpebehov lengst mulig –  dessuten er det i gruppa en stor ressurs som kan og bør nyttes til glede både for dem selv og lokalsamfunnet, sier Anne Karin Andersen.

For de som allerede har et behov for hjelp er det viktig med langt større fokus på forebygging.

- Til det kreves lederskap, vilje og endringskompetanse. Kommunene er en suksessfaktor for å utløse denne ressursen, eldreråd og pensjonistforeninger er viktige nøkkelaktører, avslutter Andersen.