Bli med på konferanse om evaluering av folkehelsearbeid i kommunene

Av: Inger Elisabeth Borge / Publisert: 06.03.2018 / Oppdatert: 07.03.2018
Illustrasjonsfoto
Meld deg på innen 1. april.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

I Program for folkehelsearbeid i kommunene er evaluering viktig. Målet med denne samlingen er at kommunene lettere skal finne metoder og samarbeidspartnere for sitt evalueringsarbeid.

Denne dagen møter du KoRus-Sør, Høgskolen i Sørøst-Norge, Regionsenter for barn og unges Psykiske helse (Rbup), Folkehelseinstituttet og Telemarksforskning. Målet er å knytte kontakter mellom kommuner som vil delta i «Program for folkehelsearbeid» og forskningsmiljøene i vår region, og formidle kunnskap om hva forskningsmiljøene kan bidra med.

Hele programmet for konferansen kan du lese her (PDF).

Målgruppe

Målgruppe for samlingen er kommuneansatte med lederansvar i de tjenestene som inngår i tiltaksutvikling i Program for folkehelsearbeid.

Tid og sted

Meld deg på innen 1. april

Meld deg på innen 1. april via: www.korus-sor.no/kurs-konferanser/evaluering-av-folkehelsearbeid-i-kommunene

Det er gratis å delta. Vel møtt!