Bli med på folkehelsesamling i Bø 8. juni

Av: Lene Sjølie / Publisert: 03.04.2017 / Oppdatert: 03.04.2017
Meld deg på innen 24. mai.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Samlingen er åpen for alle som arbeider med folkehelserelaterte temaer i kommuner, statlige og regionale aktører.

Tid og sted

  • Torsdag 8. juni 2017 kl. 09.30-14.30
  • Bø Hotell, Gullbringvegen 32, 3800 Bø (se kart)

Pris og påmelding

Samlingen er gratis og inkluderer lunsjbuffet. Eventuelle avmeldinger må imidlertid meldes oss innen onsdag 24. mai. Senere avmeldinger, eller manglende fremmøte, vil medføre en egenandel på 500 kroner.

Elektronisk påmelding innen onsdag 24. mai via telemark.pameldingssystem.no/folkehelsesamling-08062017.

Program

09.30–09.35 Velkommen – formål med dagen

09.35–11.10 Arbeidet med Regional plan for folkehelse; foreløpig planutkast v/ Heidi Hamadi, folkehelserådgiver, Telemark fylkeskommune

Dialog, innspill

10.10–11.00 Program for folkehelsearbeid i kommunen v/ Kjersti Ulriksen, leder, team folkehelse, idrett og friluftsliv, Telemark fylkeskommune

Dialog

11.00–11.15 Beinstrekk

11.15–11.45 Informasjon om levekårsundersøkelsen «Ung i Telemark 2018» v/ Rosanne Kristiansen, KoRus – Sør

Dialog

11.45–12.45 Lunsj

12.45–13.00 Tilskuddsordning for utarbeidelse eller videreutvikling av lokale frivillighetsplaner v/ Heidi Hamadi, folkehelserådgiver, Telemark fylkeskommune

13.00–13.15 Hvor viktig er det å samhandle med frivillig sektor og hvordan kan vi få økt effekt av å styrke hverandre? v/ Gisle Lunde, nestleder Forum for Frivillighet og Folkehelse / daglig leder, Der du bor - Grenland

13.15–13.45 Porsgrunn kommune og frivilligheten v/ Ingrid Kåss, utviklingssjef, Porsgrunn kommune

13.45–14.30 Dialog, oppsummering av dagen

Se også invitasjon med fullt program for dagen her (PDF)