Arbeidsmøter om helseoversikter

Av: Lene Sjølie / Publisert: 17.09.2014 / Oppdatert: 17.09.2014
Bestemor og barnebarn mater ender
I løpet av høsten arrangerer folkehelseteamet i samarbeid med kommunene arbeidsmøter om kommunale helseoversikter.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

I løpet av høsten arrangerer folkehelseteamet i samarbeid med kommunene arbeidsmøter om kommunale helseoversikter. Som en del av kunnskapsgrunnlaget for ny planstrategi skal kommunene ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen (jf. Folkehelseloven). Oversikten skal knyttes opp mot tiltak på kort og lang sikt.

Hensikt og målgruppe

Møtene skal hjelpe kommunene til å starte eller komme videre i oversiktsarbeidet. Målet er å utarbeide maler og verktøy som kan brukes i det systematiske folkehelsearbeidet.

Målgruppen for møtene er ansvarlige for oversiktsarbeidet etter folkehelseloven (personer med ansvar for kommuneplanlegging, folkehelsearbeid, strategiarbeid osv.)

Se invitasjon for mer informasjon om arbeidsmøtene.

Tid og sted

  • Grenland: Bamble rådhus, torsdag 23.10, kl. 9.00-12.00
  • Midt-Telemark: Ringsevja bo- og servicesenter, Ulefoss, tirsdag 28.10, kl.9.00-12.00
  • Vest-Telemark: Kommunehuset i Tokke, onsdag 5.11 kl. 9.00-12.00
  • Øst-Telemark: Kommunehuset på Notodden, tirsdag 11.11, kl.9.00-12.00

Påmelding

Meld dere på til kjersti.norgard.aase@t-fk.no innen 7. oktober med følgende opplysninger:

  • Navn og stilling
  • Hvor langt har dere kommet i arbeidet og hva er de største utfordringene for å komme videre/komme i gang?
  • Ønsker dere en mal for deres kommune?

Dere melder dere kun på et av møtene.