- Aktive barn lærer bedre

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 10.08.2015 / Oppdatert: 13.08.2015
Barn hopper paradis
Kragerø kommune ønsker å bruke ASK-modellen og tilpasse den til sin egen.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Det forteller Jorunn Borge Westhrin, leder for helsefremmende barnehager fylkeskommunen.

- Aktive barn lærer bedre, sier Borge Westhrin, og forteller om forskningsprosjektet «Active Smarter Kids».

Prosjektet undersøker om økt fysisk aktivitet i samspill med de tradisjonelle fagene påvirker skoleprestasjon, skoletrivsel og helse hos majoriteten av 5. klassinger i Sogn og Fjordane gjennom ett skoleår. Hver dag har barna fått en time mer fysisk aktivitet bakt inn i undervisningen, hvor de for eksempel har hoppet alfabetet og gangetabellen. Resultatene er ennå ikke klare, men nesten alle skolene som har vært med ønsker å fortsette når skolen starter igjen etter sommeren, skriver NRK.

- Vi ønsker å vise denne modellen videre til andre kommuner i Telemark, fordi dette er i tråd med folkehelsestrategien, hvor et av målene er at alle skoler og barnehager skal legge til rette for fysisk aktivitet. Blant annet er det et mål om at alle grunnskoler skal ha en time ekstra fysisk aktivitet inkludert i fagene, sier Jorunn Borge Westhrin i Telemark fylkeskommune.

Liv og røre i Kragerø

I Kragerø jobber de også for å få flere aktive barn og unge i kommunen gjennom prosjektet «Liv og røre i Kragerø», som innebærer fysisk aktivitet og kosthold i barneskole, ungdomsskole og SFO.

Telemark fylkeskommune har bidratt som inspiratorer, rådgiver og døråpner. Borge Westhrin sitter i tillegg i styringsgruppa til «Liv og røre i Kragerø». Fylkeskommunen har også bidratt med midler for å arbeide med en modell som kan brukes i andre kommuner.

ASK-koordinator Geir Kåre Resaland har holdt foredrag flere ganger for lærere, SFO-ansatte, foreldre og politikere i kommunen.

Styringsgruppa, ledere og lærere fra skolene skal på studietur til Sogndal senere i høst for å lære mer om ASK, og har også vært på studietur til Horten og «Hopp-prosjektet».

Satser på SFO og skole

Kommunen ønsker å bruke modellen, og tilpasse den til sin egen, forteller prosjektleder May Brit Bergstad.

- Vi satser på økt fysisk aktivitet og økt fokus på sunt kosthold både SFO og skole. Det er unikt at vi drar med oss SFO.

Kragerø kommune har blant annet tatt med alle SFO-ansatte på studieturen til Horten, og alle SFO-ansatte skal dessuten på Fiskesprellkurs i august. De har fått høre Resalands foredrag, og SFO-ledere blir med på studieturen til Sogndal.

- Tanken er at SFO kan understøtte læringsarbeidet som foregår i skolen, forteller Bergstad.

Hun understreker også at det handler om et metodevalg i undervisningen når det kommer til fysisk aktivitet.

- Barn kan ta imot faglig innhold på en annen måte. Vi skal ikke utvide skoledagen. ASK er et læremiddel hvor du knytter fysisk aktivitet opp mot fag, avslutter hun.