Aktiv Senior i Brussel

Av: Lene Sjølie / Publisert: 09.08.2012 / Oppdatert: 02.04.2013
Walborg Krosshaug, Anne-Karin Andersen og Roger Jensen i Brüssel i 2011 for å presentere Telemarks prosjekt "Aktiv Senior"
Foto: Den Norske EU-delegasjonen/Kathinka Louise Rinvik
Åpne

Telemark er kanskje det fylke i Norge der det er blitt jobbet mest målrettet med helsefremmende arbeid for eldre. 2012 er det europeiske året for aktiv aldring. Med dette som tema ble tre representanter fra Telemark invitert til Brussel for å dele erfaringer med å få eldre i aktivitet.

Osloregionens europakontor deltar i nettverket Social Inclusion Regional Group som har laget en seminarrekke for regional erfaringsutveksling. Det første seminaret ble holdt 21. september i Brussel, med innlegg fra representanter fra både Europakommisjonen og Europaparlamentet.

Spesielt invitert var også Walborg Krosshaug og Anne-Karin Andersen fra Folkehelseprogrammet i Telemark/Telemark fylkeskommune, samt Roger Jensen fra Fylkesmannen i Telemark. De deltok for å knytte kontakter med andre land som jobber for å få eldre i aktivitet, for å utveksle erfaringer og ikke minst for å dele erfaringer fra prosjektet Aktiv Senior Telemark med de andre aktørene.

Les mer om Aktiv Senior i Telemark`s besøk i Brussel på EU-delegasjonens nettsider