500 000 til utarbeidelse av lokale frivillighetsplaner

Av: Heidi Hamadi / Publisert: 12.05.2017 / Oppdatert: 14.05.2017
Åge Gonsholt i Siljan Røde Kors på vei ned Blefjell sammen med en deltager i prosjektet Til Topps, et integreringstilbud i regi av Røde Kors og Telemark Turistforening.
Søk om midler til frivillighetsplan for din kommune innen 15. juni 2017.
Foto: Bjørn Sodeland/Telemark Røde Kors. Åge Gonsholt i Siljan Røde Kors på vei ned Blefjell sammen med en deltager i prosjektet Til Topps, et integreringstilbud i regi av Røde Kors og Telemark Turistforening.
Åpne

I arbeidet med Frivillighetsmelding for Telemark 2016–2020 ble det gjennomført spørreundersøkelser og høringer blant frivillige i Telemark. De ønsket tettere kontakt med, og økt forutsigbarhet i samarbeidet med det offentlige.

Politisk vedtatt å satse på frivillighetsplaner

I 2015 signerte KS og Frivillighet Norge en avtale for å styrke forholdet mellom offentlig og frivillig sektor. Samtidig ble det lokale organisasjonslivet, fylkeskommuner og kommuner utfordret til å etablere samarbeidsarenaer og utarbeide planer for sin frivillighetspolitikk.

Du kan lese mer om avtalen her.

Med bakgrunn i dette vedtok Telemark fylkesting høsten 2016 å bevilge 500 000 kroner til utarbeidelse av kommunale frivillighetsplaner i Telemark. I mars i år vedtok hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse at disse midlene skal lyses ut som tilskudd på inntil 35 000 kroner.

Midlene skal gå til lokale planer for samarbeid med frivilligheten

Tilskuddene skal gis til kommuner som ønsker å utarbeide lokale planer for samarbeid med frivilligheten i egen kommune. Samtidig åpnet hovedutvalget for at kommuner som allerede har utarbeidet en slik plan, kan søke på tilsvarende midler til gjennomføring av tiltak knyttet til planen.

Brev med informasjon om tilskuddsordningen er sendt ut til alle kommunene i fylket.

Hva må søknaden inneholde?

A. Tilskudd til utarbeidelse av frivillighetsplan med tiltaksplan

Søknad må inneholde informasjon om følgende punkter:

  • beskrivelse av planarbeidet
  • framdriftsplan med milepæler
  • medvirkning av frivillige

 B. Tilskudd til gjennomføring av tiltak knyttet til vedtatt frivillighetsplan

Søknad må inneholde informasjon om følgende punkter:

  • beskrivelse av tiltaket
  • medvirkning av frivillige
  • budsjett - egne midler - tilskudd fra andre
  • målgruppe
  • når tiltaket skal gjennomføres

Dere må merke søknaden med «Tilskudd til lokale frivillighetsplaner - ref.nr. 17/03173», og sende den til post@t-fk.no.

Søknader må være registrert hos oss innen 15. juni 2017.

Har du spørsmål om ordningen? Ta gjerne kontakt med rådgiver Heidi Hamadi på e-post heidi.hamadi@t-fk.no.