500 000 til folkehelsetiltak - bli med på søknadsverksted

Av: Lene Sjølie / Publisert: 12.05.2017 / Oppdatert: 12.05.2017
Fire glade jenter på brygga i Skien.
Bli med på søknadsverksted tirsdag 23. mai!
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Gjennom Helsedirektoratets og KS sin satsing «Program for folkehelsearbeidet i kommunene» skal det i 2017 deles ut 42,1 millioner kroner til tiltaksutvikling innen folkehelsearbeidet i kommunene i Norge.

Telemark fylkeskommune sendte i april søknad om å bli programfylke og svar på denne søknaden er lovet i midten av mai. Dersom søknaden innvilges, sender vi ut melding til kommunene så raskt som mulig.

Søknadsfrist for midlene er 12. juni

Fylkestinget vedtok på sitt møte i april å lyse ut 500 000 kroner til folkehelsetiltak i kommunene i Telemark i 2017. Uansett utfall av søknaden om å bli programfylke kan derfor kommunene nå søke om midler til tiltaksutvikling innenfor folkehelsearbeid.

Søknadsfrist for midlene er mandag 12. juni.

Dere sender søknad til post@t-fk.no. Merk e-posten med «17/03524».

Kriterier for tildeling av tilskuddsmidler

Vi har utarbeidet kriterier for tildeling av tilskudd. I tillegg har vi også laget en veiledning om hva søknader om midler til tiltaksutvikling innenfor folkehelsearbeid må inneholde.

Kriteriene gjelder både for de 500 000 kronene tildelt fra fylkestinget, og midlene Telemark får dersom vi blir programfylke.

Du kan lese mer om kriterier og veiledning for søknader her (PDF).

Bli med på søknadsverksted tirsdag 23. mai

Vi inviterer interesserte kommuner til et «søknadsverksted» tirsdag 23. mai. Verkstedet holdes på fylkeshuset fra kl. 12.00 til 15.00 på møterommet Store Breivann.

På verkstedet får kommunene anledning til å gi en kort presentasjon av sine planlagte prosjekter og få veiledning til den videre søknadsprosessen.

Påmeldingsfrist er mandag 22. mai.

Påmelding gjøres elektronisk via: telemark.pameldingssystem.no/program-for-folkehelsearbeid.