47,7 millioner til idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Telemark

Av: Marte Aksnes / Publisert: 08.05.2018 / Oppdatert: 15.05.2018
Klatrer
Foto: www.pexels.com
Åpne

Spillemidler er betegnelsen for overskuddet fra Norsk Tipping som går til samfunnsnyttige formål. Fylkeskommunen fordeler spillemidler i to kategorier – nærmiljøanlegg og ordinære anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet.

Viktig bidragsyter til gode anlegg

- Tilskuddet til Telemark er en viktig bidragsyter til at det kan bygges mange gode anlegg, både for organisert og egenorganisert aktivitet i fylket. Det legges ned en enorm innsats, og et utrolig viktig arbeid i kommuner, frivillige lag og foreninger, sier leder for hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse, Tone Berge Hansen.

Fordeling til anlegg i Telemark vedtas 13. juni

Prioriteringen av spillemiddelsøknader behandles i hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse 13. juni. Fordelingen gjøres på bakgrunn av søknader fra kommuner, idrettslag og foreninger som fylkeskommunen mottok innen søknadsfristen 15. januar.

Telemark hadde i år 103 godkjente søknader, og den samlede søknadssummen var på 144 498 000 kroner. Det er en økning på over 25 millioner kroner i søknadssum fra i fjor.

Tildelingen skjer etter kulturdepartementets føringer for ordningen, i tillegg til føringer i Strategi for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2016-2020. Søkere får svar på søknadene sine innen 1. juli.