200 000 til frivillighetsarbeid i Telemark

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 25.09.2017 / Oppdatert: 26.09.2017
Telemark Idrettskrets får 50 000 kroner til Grenseløse idrettsdager, aktivitetsdager for personer med ulike funksjonshemninger i Skien Fritidspark.
Foto: John Haagen Gjems
Åpne

– Det er stor interesse for disse tilskuddsordningene og det kom inn mange gode søknader. Det er søkt om vesentlig mer midler enn det vi har til fordeling. Derfor har vi vært nødt til å prioritere, men jeg tror vi har klart å få til en god fordeling av midlene, sier nestleder i hoveduvalget, Bjørn Rudborg.

Til sammen kom det inn 28 søknader om tilskudd til fylkesdekkende frivillige organisasjoner, med en samlet søkesum på 1 603 255 kroner. 14 søknader ble ikke vurdert, blant annet fordi de er lokale lag.

Om tilskuddsordningen

Tilskuddsordningen skal stimulere til helsefremmende tiltak som skaper livskvalitet, mestring og trivsel for alle grupper i befolkningen.

25 prosent av midlene er spesielt øremerket folkehelsetiltak for personer med nedsatt funksjonsevne. Målgruppen for ordningen er fylkesdekkende frivillige organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret.

Tidligere i år var det første tildelingsrunde. Da ble det delt ut til sammen 594 000 kroner.

Disse får tilskudd

 • Kviteseid Internett café/ ungdomsklubb – Zululan- rusfritt ungdomsarrangement for Vest- Telemark – 25 000 kroner
 • Tjukkasgjengen – kurs og kunnskapsoverføring, lavterskelaktivitet 10 000 kroner
 • CISV – Internasjonal barneleir, inkluderende møteplass – 5 000 kroner
 • Normisjon Region Telemark – 24 hours festival, inkluderende møteplass for 4.-7.klassinger – 15 000 kroner
 • Norges Volleyballforbund – Ball & ernæring, fysisk aktivitet og sunn mat – 10 000 kroner
 • Telemark Idrettskrets – Grenseløse idrettsdager, aktivitetsdager for personer med ulike funksjonshemninger i Skien Fritidspark – 50 000 kroner
 • Pensjonistforbundet Telemark – Livsglede og friske eldre år - likemannsarbeid 10 000 kroner
 • Mental Helse Telemark –Aktiv med hest, bedre psykisk helse gjennom kontakt med dyr – 10 000 kroner
 • A-larm (Bruker- og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling) – Likemannsarbeid for rusavhengige i Telemark 18 000 kroner
 • Norges Astma- og Allergiforbund, region Østafjells – Lavterskeltiltak, kurs og aktiviteter 13 000 kroner
 • Telemark fylkeslag av Norsk Cøliakiforening – Legemøte- inkluderende møteplass – 7 500 kroner
 • Autismeforeningen i Norge, Telemark fylkeslag – Økt fysisk aktivitet for barn og unge 10 000 kroner
 • Telemark Parkinsonforening – Medlemstur for personer med Parkinsons sykdom 12 500 kroner