1,8 millioner til helsefremmende arbeid

Av: Lene Sjølie / Publisert: 15.04.2013 / Oppdatert: 16.04.2013
Illustrasjonsfoto av besteforeldre med barnebarn.
Telemark fylkeskommune fordeler i 2013 nær 1,8 millioner til helsefremmende arbeid i Telemark.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

- Dette sier noe om aktivitet og engasjement innen folkehelseområdet i Telemark, men også om at det er vanskelig å få lokale midler til helsefremmende og forebyggende tiltak til befolkningen, sier Anne Karin Andersen, leder av folkehelsearbeidet i Telemark fylkeskommune.

Majoriteten av søkerne er frivillig sektor, forteller Andersen.

- Selv om vi vet at en krone investert i frivillig sektor gir ti kroner igjen til samfunnet, presser driftsoppgavene på i kommunene og det blir lite handlingsrom for eksempelvis tilskudd til frivillig sektor. 

Disse får støtte

Av større tiltak som får støtte nevnes Telemark Idrettskrets med blant annet «AktivSkole365» (270.000 kr), «Alle Barn Sykler» (240.000 kr), Ski i skolen v/ Norsk Skiventyr (30.000 kr), Telemark Turistforening 250.000 (kr), matfestivalen MERSMAK (50.000 kr) og «Der du bor i Grenland» (50.000 kr).

Flere av disse organisasjonene bruker midlene til å ansette folk i deltidsstillinger for gjennomføring av aktivitetene.

Nye, spennende prosjekter

Mange spennende prosjekter er på gang med tilrettelegging av uteområdene i skolegårder, kurs i personlig økonomi, kost og ernæring for hybelboere, Sunne Kantiner, skolefrokost, samt Fiskesprell på alle nivåer.

Dessuten gis 80.000 kroner til «Voksne for barn» i tråd med psykisk helsesatsing.

Det er i år også gitt tilskudd til to ulike aktivitetsuker i sommerferien både i øvre og nedre del av Telemark. 30.000 kroner til Rauland Husflidslag og 50.000 kroner til Matskole i regi av 4H. Begge arrangementene er for barn i alderen 8-12/14 år.