1 000 000 folkehelsekroner til Telemark

Av: Heidi Hamadi, Kjersti Ulriksen / Publisert: 16.12.2015 / Oppdatert: 16.12.2015
To blide venninner
51 søknader med samlet søknadsbeløp på over 6 000 000 kroner kom inn ved utlysning av folkehelsemidler høsten 2015.
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Det ble i høst lyst ut folkehelsemidler på totalt 1 000 000 kroner. Både kommuner og frivillige som samarbeider med kommuner hadde mulighet til å søke. 

Til sammen kom det inn 51 søknader med et samlet søknadsbeløp på over 6 000 000 kroner. 

Prosjekter innen hovedsatsingsområder prioritert

Omsøkt beløp til relevant folkehelsearbeid var vesentlig større enn midler til disposisjon. Ved tildeling av midler ble det vurdert om prosjektene/tiltakene lå innenfor hovedsatsingsområdene i den regionale folkehelsestrategi for Telemark

Søkerne kunne legge frem mange gode og støtteverdige tiltak. Det var derfor en krevende jobb å vurdere hvilke søknader som skulle innvilges og det ble foretatt en skjønnsmessig vurdering i forhold til både prosjekt- og tiltaksart, geografi og offentlig og frivillig samarbeid.

1 000 500 kroner i tilskudd

Totalt ble fordelt 1 000 500 kroner i folkehelsemidler. Geografisk fordelte tilskuddene seg over ni ulike kommuner i fylket.

Blant søkerne vil vi løfte fram:

 • Hjartdal kommune
  Søknaden gjaldt midler til revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, med tanke på å integrere folkehelsearbeidet. Tildelt beløp er 100 000 kroner med mulighet for tilsvarende beløp i 2016.
 • Kviteseid kommune
  Søknaden gjaldt gjennomføring av samfunnsanalyse, som grunnlag for en folkehelseplan. Tildelt beløp er 150 000 kroner med mulighet for tilsvarende beløp i 2016.
 • Nome kommune
  Søknad om tilskudd til utarbeidelse av en tverrfaglig folkehelseplan. Tildelt beløp er 150 000 kroner med mulighet for tilsvarende beløp i 2016.

Hvorvidt søkerne skal få tilsvarende tilskudd for 2016, avhenger av politisk godkjenning. Sak om dette framlegges for Hovedutvalg for kultur i februar.

Tilskudd til prosjekter og tiltak i regi av kommuner

I alt ble det tildelt 800 500 kroner. Ni søknader ble imøtekommet. Tilskuddsstørrelsen var fra 20 500 til 200 000 kroner:

 • Kragerø kommune, "Liv og røre i Kragerø", 200 000 kroner
 • Kviteseid kommune, gjennomføre samfunnsanalyse, 150 000 kroner
 • Nome kommune, pilotprosjekt og utarbeidelse av tverrfaglig folkehelseplan, 150 000 kroner
 • Hjartdal kommune, revisjon av samfunnsdel i kommuneplan, 100 000 kroner
 • Porsgrunn kommune, aktivitets-SFO, 80 000 kroner
 • Drangedal kommune, lokal folkehelseoversikt, 40 000 kroner
 • Tinn kommune, "MAT mot MAT 2016", 30 000 kroner
 • Tinn kommune, implementering av folkehelseplan med fokus på opplæring av folkevalgte, 30 000 kroner
 • Tinn kommune, "Med ski på beina", 20 500 kroner

Tilskudd til frivillige i samarbeid med kommuner

I alt ble det tildelt 200 000 kroner. Fire søknader ble imøtekommet. Tilskuddsstørrelsen var fra 25 000 til 100 000 kroner:

 • Bamble kommune, likemannsarbeid i Grenland - modell for strukturert samarbeid mell offentlig og frivillig sektor, 100 000 kroner
 • Telemark Turistforening og Skien kommune, "På tur med TTF og NAV", 50 000 kroner
 • Klyve Nærmiljøsenter, "Fargerik Middag", 25 000 kroner
 • Seljord Frivilligsentral, integrering og helse, 25 000 kroner