Trafikksikkerhetstiltak i nærmiljø

/ Publisert: 06.01.2017 / Oppdatert: 12.01.2017
Barn ved fotgjengerfelt
Foto: Knut Opeide, Statens vegvesen
Åpne

Tiltaket må utføres innen 1. oktober 2017.

Økonomisk støtte kan gis til velforeninger, skoler, enkeltpersoner og andre som ønsker å utføre trafikksikkerhetstiltak i sitt eget nærmiljø.

Det kan ytes støtte til gjennomføringen på inntil 60 prosent av tiltakets kostnad, begrenset opptil 25 000 kroner per tiltak.

Må delta med egeninnsats

Betingelsen for støtte er at søker deltar i prosjektet med en egeninnsats i form av dugnad eller annet som tilsvarer 40 prosent av tiltakets totalkostnad.

Før søknad sendes må tiltak som berører offentlig veg, avklares med rette vegmyndighet.

Søknadsfrist 1. mars

Det er viktig at søker oppgir navn, adresse og telefonnummer på dagtid. Du kan sende inn søknad på e-post eller per post:

E-post: firmapost-sor@vegvesen.no med kopi til vibjac@vegvesen.no.

Post: Statens vegvesen v/ FTU, Region Sør, Postboks 723 Stoa, 4808 Arendal.

Last ned søknadsskjema her

Søknadsfrist er 1. mars 2017.

Fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har ansvaret for å samordne og anbefale tiltak for å fremme trafikksikkerheten i fylket.

Utvalget består av tre valgte fylkespolitikere og ti rådgivende medlemmer.