Drosjeløyve

/ Publisert: 19.06.2012 / Oppdatert: 11.01.2018
Drosjer på drosjeholdeplassen på Landmannstorget i Skien
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Fylkeskommunen fastsetter antall drosjeløyver i fylket, og ledige drosjeløyver blir kunngjort i fylkets aviser og på fylkeskommunens nettsider.

Se ledige drosjeløyver her.

Slik søker du på ledige drosjeløyve

Søknadsskjema for drosjeløyve finner du til høyre på denne siden. Ferdig utfylt søknadsskjema sendes inn sammen med følgende dokumentasjon:

  • Kopi av politiattest, ikke eldre enn 3 måneder. Les mer på politiets nettsider
  • Kopi av førerkort
  • Kopi av attest fra tidligere arbeidsgivere med stillingsprosent og tidsrom.
  • Kopi av vitnemål for bestått drosjeløyvekurs eller tilsvarende godkjent utdanning.

Alle tilsendte originaldokumenter blir returnert når søknaden er behandlet.

Før et løyve kan utstedes må følgende sendes inn:

Kompetansekrav - nye regler gjeldende fra 01.01.2018

For å kunne søke på drosjeløyve må du ha rett løyvekompetanse.

Samferdselsdepartementet har vedtatt en ny eksamensordning som gir Statens vegvesen som eneste instans, rett til å avholde eksamen knyttet til faglige kvalifikasjoner for å få løyve. Dette er  gjort for å få en bedre kvalitetssikring i tildeling av løyver og en bedre kontroll på innholdet i eksamenene.

Det betyr at det fra 1. januar 2018  vil det ikke være mulig å ta løyveeksamener på videregående skoler eller hos private utdanningsinstitusjoner. Eksamen skal fra dette tidspunktet avlegges hos Statens vegvesen.

For å utføre godstransport, transport for funksjonshemmede, kjøre turvogn, drosje og selskapsvogn kreves det løyve.

Tidligere har det vært mulig å ta eksamen for å oppfylle kravet om faglig kompetanse flere steder, for eksempel på videregående skoler og hos private utdanningsinstitusjoner. Fra 1. januar 2018 vil dette ikke være mulig. Videre stilles det heller ikke krav om obligatorisk opplæring før eksamen avlegges hos Statens vegvesen.

For kandidater som har godkjent utdanning etter dagens ordning, samt kandidater som allerede har begynt utdanning, foreslås det overgangsordninger.

Les rundskriv om overgangsordningen

Les rundskriv om kompetansekrav for taxiløyve. selskapsvognløyve og løyve for transport for funksjonshemmede

Søkere som ikke har løyvekompetanse på søknadstidspunktet må ha levert dokumentasjon for påbegynt løyvekurs før søknadsfristens utløp. Videre må dokumentasjon på bestått løyvekurseksamen være levert før løyvemyndigheten gjør vedtak om tildeling.