Kollektivtransport i distriktene

/ Publisert: 03.08.2012 / Oppdatert: 18.10.2016
Illustrasjonsfoto: En blå buss i farta
Foto: Danny Twang
Åpne

Formålet med ordningen er å utvikle et mer brukervennlig og effektivt kollektivtilbud i distriktene. Telemark fylkeskommune søker KID-midler hvert år og i 2014 ble fylkeskommunen tildelt kr 1.6 mill fordelt på følgende prosjekt:

Samordning av buss, bane og ferge i Telemark

Målet med prosjektet er å få et mer helhetlig kollektivsystem i fylket ved å utbedre knutepunkt i distriktene, utvikle bedre informasjons- og betalingløsninger, samt være en samarbeidsarena for buss-, bane- og fergetransporten. Ønsket effekt er flere kollektivreisende i Telemark.