Ofte stilte spørsmål

/ Publisert: 10.09.2015 / Oppdatert: 11.09.2015
Elever snakker med biologilærer.
Fylkeskommunens oppgaver er mange: videregående opplæring, tannhelsetjeneste, fylkesveier, kollektivtrafikk, regional utvikling, arealplanlegging, kulturarv, klima og miljø, bibliotek, folkehelse, næringsutvikling og kultur.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

Hva er fylkeskommunen? 

Fylkeskommunen har tjenester og forvaltningsoppgaver innen et fylke. Fylkesordfører leder fylkestinget og er fylkeskommunens øverste leder. Fylkesrådmannen er administrativ leder av fylkeskommunen. De som jobber i fylkeskommunen jobber med videregående opplæring, tannhelsetjeneste, fylkesveier og kollektivtrafikk. Og regional utvikling, arealplanlegging, kulturarv, klima og miljø, bibliotek, folkehelse, næringsutvikling og kultur.

Hva er en fylkesrådmann?

Fylkesådmannen er sjefen til alle de som jobber i fylkeskommunene. Rådmannen er administrativ leder av fylkeskommunen.

Hvem er det som bestemmer – fylkesordfører eller fylkesrådmann?

Det er fylkestinget som bestemmer. Det vil si alle de politikerne som fikk nok stemmer til at de kan sitte i fylkestinget. Akkurat som en regjering eller kommunestyret.

Fylkesrådmannen bestemmer hvordan fylkeskommunen skal gjøre de oppgavene som fylkestinget har bestemt.

Har fylkespolitikerne andre jobber? Eller lønnes de av fylkeskommunen?

De fleste har andre jobber, men noen er heltidspolitikere og lønnes av fylkeskommunen. Alle politikerne får godtgjørelse for møter de deltar på etter faste satser.

Hva har egentlig fylkeskommunen å si for min hverdag?

Du møter fylkeskommunen i hverdagen når du tar bussen, hvis du kjører på en fylkesvei, går til en offentlig tannlege, går på videregående skole, eller får besøk av den kulturelle skolesekken. Og på mange andre arenaer.

Er ikke fylkeskommunen egentlig nedlagt/skal bli nedlagt?

Det er endringer i hvordan kommuner og fylkes skal være, og med kommunereformen blir også fylkeskommunen endret. Det er vedtatt at det fortsatt skal være et ledd mellom kommune og stat, men hvordan dette regionale leddet ser ut og hvilke oppgaver det skal ha vet vi ikke enda.

Hva er forskjellen mellom fylkeskommunen og fylkesmannen?

Fylkeskommunen har ansvaret for å drive fylket framover, og følge opp gitte oppgaver for regionen. Fylkesmannen er statens (og regjeringens) representant i fylket. De passer på at det som blir bestemt av regjeringen faktisk skjer i fylket og kommunene, og forteller regjeringen hvordan det går og hvilket behov det er i fylket.