Har du stemmerett?

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 17.08.2015 / Oppdatert: 17.08.2015
Person forhåndsstemmer i Porsgrunn kommune
Du kan forhåndsstemme fram til og med 11. september.
Foto: Hege Schjøth Øverås
Åpne

Disse har stemmerett: 

  • Norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015 og som er, eller har vært, registrert bosatt i Norge.
  • Statsborgere i andre nordiske land som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni 2015.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av 2015, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.

I Porsgrunn kommune kan 16- og 17-åringer stemme ved kommunestyrevalget. Du  må oppfylle bosettingsvilkårene over.

Les mer på valg.no