Stortingsvalget 2017

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 04.01.2017 / Oppdatert: 06.09.2017
Valgavlukke
Listeforslagene fra partiene er nå klare
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åpne

Her finner du godkjente valglister for følgende partier:

 • Alliansen
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene i Norge
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Partiet De Kristne
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med valgteamet i Telemark fylkeskommune:

• Thorild L. Osdalen, leder
telefon arbeid 35 91 74 18, mobil arbeid 996 20972

• Helén Andersen
telefon arbeid 35 91 73 02, mobil arbeid 948 37771

• Vibeke Jakobsen
telefon arbeid 35 91 72 81, mobil arbeid 480 01412