Stortingsvalget 2017

Av: Eva Susanne Drugg / Publisert: 04.01.2017 / Oppdatert: 09.01.2018
Valgavlukke
Listeforslagene fra partiene er nå klare
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åpne

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget 2017 var mandag 11. september. Enkelte kommuner hadde også valgdag søndag 10. september.

For stortingsperioden 2017–2021 er det valgt inn seks representanter fra Telemark, Terje Aasland (A), Lene Vågslid (A) Solveig Sundbø Abrahamsen (H), Bård Hoksrud (FrP), Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF).

Du finner valgresultatene på valgresultat.no

Godkjente valglister

Her finner du partienes lister til valget (PDF). Listene ble godkjent av fylkesvalgstyret.

15 partier stilte liste i Telemark:

 • Alliansen
 • Arbeiderpartiet
 • Demokratene i Norge
 • Fremskrittspartiet
 • Helsepartiet
 • Høyre
 • Kristelig Folkeparti
 • Partiet De Kristne
 • Kystpartiet
 • Liberalistene
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Rødt
 • Senterpartiet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Venstre

Har du spørsmål? 

Ta kontakt med valgteamet i Telemark fylkeskommune:

• Thorild L. Osdalen, leder
telefon arbeid 35 91 74 18, mobil arbeid 996 20972

• Helén Andersen
telefon arbeid 35 91 73 02, mobil arbeid 948 37771

• Vibeke Jakobsen
telefon arbeid 35 91 72 81, mobil arbeid 480 01412