Stortingsvalget 2013

/ Publisert: 24.01.2013 / Oppdatert: 09.01.2018
Person bak gardin i stemmelokale ved valg
Mandag 13. september er det stortingsvalg og sametingsvalg.
Foto: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Åpne

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget var mandag 9. september 2013. Enkelte kommuner holdt også valg søndag 8. september.

Fylkesvaraordfører inn på tinget

Fra Telemark ble det valgt seks representanter til det nye Stortinget: Terje Lien Aasland (Ap), Lene Vågslid (Ap), Christian Tynning Bjørnø (Ap), Torbjørn Røe Isaksen (H), Bård Hoksrud (FrP) og Geir Jørgen Bekkevold (KrF). 

Fylkesvaraordfører Christian Tynning Bjørnø er helt ny på Telemarksbenken. Resultater for Telemark finner du på valgresultat.no

Siden Torbjørn Røe Isaksen blir kunnskapsminister, vil Solveig Sunbø Abrahamsen møte som fast vararepresentant. Det samme gjelder for Bård Hoksrud som blir statssekretær i Samferdselsdepartementet. Her vil Kristian Norheim møte som fast vara.

Valglister

Valglovens bestemmelser tilsier at listeforslaget skal inneholde minst seks navn, med mulighet for inntil ytterligere seks navn.

Under finner du partienes lister til valget (PDF). Listene ble godkjent av fylkesvalgstyret 28. mai 2013. 14 partier stilte liste i Telemark.