Kommune- og fylkestingsvalget 2011

/ Publisert: 10.07.2012 / Oppdatert: 09.01.2018
Terje Riis-Johansen i Seljord. Foto: Eva Susanne Drugg
Terje Riis-Johansen ble valgt som ny fylkesordfører i 2011.
Foto: Eva Susanne Drugg
Åpne

Valgdagen for fylkestingsvalget 2011 var mandag 12. september 2011.

Valgstyret godkjente møteboka for fylkestingsvalget den 20. september 2011.

Godkjente valglister

Fylkesvalgstyret godkjente i sitt møte 30.05.2011, sak 5/11 følgende 13 valglister:

 • Det norske Arbeiderparti
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Senterpartiet
 • Kristelig Folkeparti
 • Venstre
 • Høyre
 • Fremskrittspartiet
 • Demokratene i Norge
 • Kristent Samlingsparti
 • Kystpartiet
 • Miljøpartiet De Grønne
 • Pensjonistpartiet
 • Rødt

Registrerte partier som fikk mer enn 500 stemmer i ett fylke eller mer enn 5000 stemmer på landsbasis ved valget i 2009.

Uregistrerte partier og partier med lavere oppslutning i 2009 enn nevnt over, må ha 500 underskrifter (alle med stemmerett i fylket).