Lovende resultater fra dypboringene på Fensfeltet

Av: Tania Ripoll / Publisert: 28.02.2019 / Oppdatert: 28.02.2019
Langhullsboringene på Fensfeltet har gitt lovende resultater
Foto: Gudmund Løvø/Norges geologiske undersøkelse
Åpne

Etter at kjerner fra to dype borhull i Fensfeltet nå er analysert med flere metoder, viser resultatene at bergarten som inneholder sjeldne jordartsmetaller (REE) kan følges helt ned til 1000 meter under overflaten.

– Dette gir historiske muligheter. Dersom dette går den veien vi tror, kan det bety et nytt industrieventyr i Telemark, sier fylkesordfører i Telemark, Sven Tore Løkslid.

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid

Fylkesordfører Sven Tore Løkslid åpnet pressekonferansen om resultatet av langhullsboringene på Fensfeltet


Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

1000 meter med sjeldne metaller

Innholdet av sjeldne jordartsmetaller varierer i borhullene, og det finnes partier som kan bli økonomisk interessante. Resultatene fra oppdraget, som er utført av NGU i samarbeid med Regiongeologen for Buskerud, Telemark og Vestfold, publiseres nå i sin helhet.

Du kan se resultatene av undersøkelse her.

– Vi har nå svaret på ett av de viktigste spørsmålene om ressursverdier i Fensfeltet; at de bergarter som fører sjeldne jordartsmetaller faktisk kan følges dypt under bakken, sier regiongeolog for Buskerud, Telemark og Vestfold, Sven Dahlgren.

Det var regiongeologen som tok initiativ til bedre geologisk kartlegging og karakterisering av Fensfeltet. Dette har foregått over flere år, som samarbeid mellom Regiongeologen og NGU.
Regiongeologen lanserte et forslag om å bore to dype hull, hvert på 1000 meter, i Fensfeltet.

Forslaget fikk betydelig politisk støtte i Telemark. Regjeringen bevilget 8 millioner kroner gjennom revidert statsbudsjett 2017. NGU fikk i oppgave å utføre oppdraget, som er utført i samarbeid med Regiongeologen.

Regiongeolog Sven Dahlgren på pressekonferansen

Regiongeolog Sven Dahlgren presenterer resultatene av langhullsboringene på Fensfeltet


Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Gode resultater

To viktige spørsmål var sentrale i oppdraget: Hvor dypt ned under bakken kan vi følge bergarter som inneholder sjeldne jordartsmetaller? Og, hvordan er fordelingen av innhold og typer av sjeldne jordartsmetaller i borhullene?

Langhullsboringene viser at svaret på begge spørsmål er ja.

–Resultatene våre viser at halvannen kilometer av borkjernene fører sjeldne jordartsmetaller. Det skal bli spennende å se hvordan fremtidige vurderinger av økonomisk verdi blir, sier forsker Tom Heldal i NGU.

Resultatene fra boringene viser at den kalkholdige bergarten som inneholder sjeldne jordartsmetaller kan følges helt til bunns i begge borhullene. Innholdet av sjeldne jordartsmetaller varierer i begge borhullene, men er i gjennomsnitt høyere i det andre enn i det første. Gjennomsnittverdiene vil ikke være drivverdige i dagens marked, men det finnes forhøyede partier som bekrefter Fensfeltets potensial for å inneholde drivverdige forekomster. Resultatene viser også fordelingen av ulike jordartsmetaller.

Dataene er et nyttig grunnlag for næringsliv som ønsker å vurdere å investere i leting etter ressurser i Fensfeltet. De har i tillegg stor forskningsverdi, blant annet for å øke kunnskapen om hvordan jordartsmetaller er fordelt i slike bergarter, hvordan metallene er bundet i mineraler og følgelig hvordan de bedre kan utvinnes.

Pressekonferansen om resultatet av langhullsboringene på Fensfeltet

Det var stor deltakelse på pressekonferansen der resultatene av langhullsboringene på Fensfeltet ble presentert.


Foto: Hanna Hekkelstrand
Åpne

Hva skjer videre?

Fylkeskommunen og NGU fortsetter kartleggingen av geologisk bakgrunnsinformasjon, for å klargjøre grunnlaget slik at interesserte industriaktører kan ta arbeidet videre.

Bakgrunn:

Nærings- og fiskeridepartementet bevilget i 2017 midler til to lange kjerneboringer på Fensfeltet, for å sondere om de sjeldne jordartsmetall-førende bergartene fortsetter en km ned i dypet.
Fensfeltet kan være en svært stor europeisk forekomst av sjeldne jordartsmetaller.

Overgangen til fornybare energiformer og elektrifisering krever store mengder sjeldne jordartsmetaller (REE), blant annet til supermagneter i vindturbiner. En av de viktigste kildene for mineraler som inneholder disse metallene er bergarter som ble dannet under kalksteinsvulkaner, som vi blant annet finner i Fensfeltet. For verden, Europa og Norge er det viktig å finne flere forekomster som kan dekke behovet for slike råstoffer i fremtiden.

Fensfeltet er en av Europas mest interessante geologiske provinser for å finne slike forekomster.