La fram ny mineralstrategi

/ Publisert: 18.03.2013 / Oppdatert: 18.03.2013
Næringsminister Trond Giske
Næringsminister Trond Giske
Åpne

I forrige uke presenterte han en en nasjonal strategi for mineralnæringen.

Strategien inneholder ni hovedelementer, men en grunnpilar er at staten nå øker innsatsen for å kartlegge mineralressursene slik at vi kan forvalte disse bedre for fremtiden. Dette betyr at vi får en betydelig økt aktivitet for å kartlegge mineralressurser i Telemark fylke de neste årene.

I strategien blir det også lagt vekt på at offentlige etater skal ha en saksgang som i større grad blir forutsigbar.

Fylkeskommunens rolle

Giske vektlegger kommunenes og fylkeskommunenes roller:

- For å sikre dagens og fremtidig behov for mineralressurser, forventer regjeringen at fylkeskommunene som regional planmyndighet og kommunene vektlegger dette hensynet i sin arealplanlegging.

Ministeren sier det også er viktig å sikre en effektiv og bærekraftig ressursutnyttelse.

- For å sikre dette mener regjeringen at det er nødvendig at fylkeskommunene og kommunene ved utarbeidelse av planstrategier legger opp til en langsiktig og helhetlig utnyttelse av mineralressursene i fylket. Dette vil bidra til å realisere regjeringens mål om vekst og økt verdiskaping i mineralnæringen.

- Uoppdagete mineralressurser

Telemark har gjennom århundrene hatt mange viktige bergverk, mener fylkesgeolog Sven Dahlgren.

- En av landets største gruver ligger i Brevik. Flere steder i Telemark er det også store forekomster av geologiske byggeråstoffer som grus, sand og pukk. Det er også svært sannsynlig at det finnes uoppdagete mineralressurser i fylket.

I regjeringens mineralstrategi ble også strategien for geologisamarbeidet mellom Buskerud, Telemark og Vestfold fylkeskommuner 2013-2016, og som ble vedtatt av de tre fylkestingene høsten 2012, særlig fremhevet som et eksempel på hvordan dette kan gjøres i andre deler av landet.