Åpnet verksted for regiongeologen

/ Publisert: 15.05.2013 / Oppdatert: 16.05.2013
Fra åpningen av regiongeologens verkstedlager
Verkstedet ble åpnet med en diamantsag
Foto: Sven Dahlgren
Åpne

Regiongeologen har sitt virke og nedslagsfelt i de tre fylkene. Til stede under åpningen i forrige uke var blant andre regionalsjefene i de tre fylkene.

Verkstedet er lokalisert på Barkåker i Vestfold.

Åpnet med diamantsag

Sverre Høifødt, regiondirektør i Vestfold fylkeskommune, åpnet verkstedet med en diamantsag han brukte til å sage over et stykke larvikitt.

- Hit til lageret henter jeg inn prøver fra regionen for analyser av byggeråstoff, som for eksempel pukk til kvalitetsvurdering og malmer til analyser av mineralressurser, sier regiongeolog Sven Dahlgren.

Verkstedet inneholder blant annet steinsager som regiongeologen bruker til å klargjøre prøver med riktig utsnitt og størrelse, før det skal analyseres.

- Vi vil vite hvor i regionen vi har ressurser, byggeråstoffer og mineralressursforekomster i framtida. Nå er endelig prøvene samlet på ett sted og det er mulig å arbeide rasjonelt, avslutter regiongeologen.