Stipend for husflid og håndverk

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 02.10.2017
Smykke laget av håndverker Linn Sigrid Bratland
Smykke av Linn Sigrid Bratland
Foto: Linn Sigrid Bratland
Åpne

Stipendet deles ut til en tradisjonsbærer og nyskaper innen sitt fagfelt. Mottageren må være bosatt i Telemark og utøve håndverket sitt her. Man må være registrert som selvstendig næringsdrivende eller ha enkeltmannsforetak for å kunne søke. 

Hensikten med stipendet er å stimulere til ny formgivning, et nytt produkt eller videreutvikling av en teknikk innenfor fagfeltet tradisjonskunst.

Søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfristen for 2018 er 15. oktober 2017, og søknaden sendes inn via vårt elektroniske søknadsskjema, som du finner her.

Eventuelt billedmateriale kan sendes separat på e.post til line-ruud.orslien@t-fk.no.

Søknaden behandles av en jury som består av husflidskonsulent i Telemark Marthe Haugerud, leder for institutt for tradisjonskunst og folkemusikk ved Høgskolen i Sørøst-Norge ved Stian Roland og kunstrådgiver i Telemark fylkeskommune Line Ruud Ørslien.  Svar på søknaden foreligger i november. 

Utstilling av kunstnerisk produkt

Rapporteringen skjer i form av utstilling av det kunstneriske uttrykket i nye produkter ved Høgskolen i Sørøst-Norge avdeling Rauland.

Stipendet utbetales i to andeler: 50 000 kroner ved tildelingen, og 10 000 kroner ved utstillingen av det kunstneriske produktet sommeren 2018.