Kunstnerstipend

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 22.01.2018
Tre kunstnerstipend på 50.000 kroner hver gikk til komponist Klaus Sandvik, billedkunster Ånond Versto og forfatter Stian Johansen.
Kunsterstipend 2015: Tre kunstnerstipend på 50.000 kroner hver gikk til komponist Klaus Sandvik, billedkunster Ånond Versto og forfatter Stian Johansen.
Foto: Kai Hansen
Åpne

Hvem kan søke?

Stipendene kan søkes av kunstnere innen alle kunstarter: musikk, dans, teater, litteratur, fotografi, billedkunst og kunsthåndverk. 

Søkeren må være bosatt i Telemark eller ha nær tilknytning til fylket.

Det er hovedutvalg for kultur som avgjør hvem som mottar stipendene, og det deles ut tre stipender årlig.

Her finner du retningslinjer for kunstnerstipendet.

Elektronisk søknadsskjema og søknadsfrist

Søknadsfristen for 2018 er satt til 15. mars, og stipendene vil bli delt ut på fylkestinget i juni 2018.

Det elektroniske søknadsskjemaet må benyttes, og dette finner du her:

https://telemark.pameldingssystem.no/kunstnerstipend2018