Kunstnerstipend

Av: Line Ruud Ørslien / Publisert: 02.08.2012 / Oppdatert: 25.02.2019
Tre kunstnerstipend på 50.000 kroner hver gikk til komponist Klaus Sandvik, billedkunster Ånond Versto og forfatter Stian Johansen.
Kunsterstipend 2015: Tre kunstnerstipend på 50.000 kroner hver gikk til komponist Klaus Sandvik, billedkunster Ånond Versto og forfatter Stian Johansen.
Foto: Kai Hansen
Åpne

Hvem kan søke?

Stipendene kan søkes av kunstnere innen alle kunstarter: musikk, dans, teater, litteratur, fotografi, billedkunst og kunsthåndverk. 

Søkeren må være bosatt i Telemark eller ha nær tilknytning til fylket.

Det er hovedutvalg for kultur som avgjør hvem som mottar stipendene, og det deles ut tre stipender årlig.

Her finner du retningslinjer for kunstnerstipendet.

Søknadsfrist

Søknadsfristen for 2019 er 15. mars, og stipendene vil bli delt ut på fylkestinget i juni 2019.

Det er ikke noe elektronisk søknadsskjema. Vi ber om en kortfattet søknad på maks to A4-sider der beskrivelse av kunstnerisk virksomhet og plan for bruken av stipendet inngår. Vi ber også om et kortfattet budsjett over hvordan stipendet planlegges brukt.

Søknaden merkes med Kunstnerstipend 2019 og saksnummer 19/03642, og sendes på epost til post@t-fk.no