Spørsmål reduksjon driftsresultat

/ Publisert: 23.11.2016 / Oppdatert: 05.12.2016

Svar: Netto driftsresultat på 2,8 prosent gir en reduksjon på 26 millioner kroner, 2,5 prosent gir reduksjon på om lag 34 millioner kroner, og 2 prosent utgjør en reduksjon på om lag 47 millioner kroner.

Reduksjon av netto driftsresultat innebærer enten reduksjon av avsetning til fond eller overføring til investering. Redusert overføring fra drift til investering vil føre til økte finansutgifter. Konsekvens av redusert overføring til investering er besvart i eget spørsmål. Foreslått avsetning til fond er vist i budsjettdokument på side 12.

Netto driftsresultat

Netto driftsresultat gitt alt. 1 eller 2

Endring fra budsjettforslag

Alt. 1

2,0 %

51 210

46 752

Alt. 2

2,5 %

64 013

33 949

Alt. 3

2,8 %

71 694

26 267