Spørsmål netto driftsresultat

/ Publisert: 21.11.2016 / Oppdatert: 23.11.2016

Svar: Netto driftsresultat er disponert slik i fylkesrådmannens budsjettforslag:

2017 

2018

 2019

 2020

Overført til investeringer

 45 300

66 000

56 000

83 000 

Netto fondsavsetning

 52 662

17 161 

36 720 

4 320 

Sum netto driftsresultat

 97 962

83 161

92 720

87 320