Spørsmål disposisjonsfond

/ Publisert: 16.11.2016 / Oppdatert: 21.11.2016

Svar: Hovedutvalg for kompetanse vedtok i sak 56/14 å bruke mindreforbruk som følge av streiken på tapt undervisning. Midlene som skolene sparte på lønn på grunn av streiken skulle komme elevene til gode. Restmidlene som nå står igjen på fondet er vedtatt brukt til politisk satsinger, som matematikksatsing, og prosjektet "Åpen dør". Dersom midlene omfordeles til andre formål vil dette får konsekvenser for disse satsingene i skolen.