Spørsmål detaljbudsjett

/ Publisert: 26.10.2016 / Oppdatert: 08.11.2016

Svar: Fylkeskommunen har lagt om metoden for budsjettering for budsjett og økonomiplan for 2017-20. Budsjettet er utarbeidet på rammenivå med økninger og reduksjoner som er vist i budsjettdokument med vedlegg. Arbeid med detaljbudsjett gjøres i november. Ledere med budsjettansvar har en frist til 1.12. for innlevering av sitt budsjett. Justeringer i detaljbudsjett vil gjøres etter fylkestingets vedtak i desember.