Budsjett 2019–2022

/ Publisert: 24.10.2018 / Oppdatert: 02.11.2018
Gaustatopppen
Foto: Håkon Nordby
Åpne

Gå til webversjon av fylkesrådmannens budsjettforslag

Last ned fylkesrådmannens budsjettforslag med vedlegg 24. oktober 2018 (PDF)

Last ned fylkesrådmannens presentasjon fra 24. oktober 2018 (PDF)

Budsjettet behandles på fylkestinget i desember 2018.

I tillegg til at dokumenter er lagt ut i webversjon og PDF, finner du også datagrunnlag med formler for forslag til Budsjett og økonomiplan 2019-2022:

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar knyttet til budsjettet blir lagt ut fortløpende i budsjettprosessen.

Spørsmål:

Hvilket utslag vil et salg av fylkeshuset til takst 82 millioner kroner gjøre på fylkeskommunens finansutgifter?

Svar:

Redusert låneopptak får virkning på renter allerede i det året vi gjør endring. Avdrag går ned året etter. Salg av fylkeshuset, med den tidsplanen det er lagt opp til i fylkesrådmannens budsjettforslag, betyr redusert lån i 2023 og lavere avdrag fra 2024.

Å redusere låneopptak med 82 millioner kroner gir en varig virkning på finansutgifter på mellom 5 og 6 millioner kroner. Rentenivå spiller inn her. Jo, lengre inn i fremtiden jo mer usikker er renten. I regnestykket er budsjettrenten fra og med 2022 på 3,4 %, og alle andre elementer enn låneopptak er uforandret.