Budsjett 2018–2021

/ Publisert: 23.10.2017 / Oppdatert: 16.11.2017
Lilleelvkrysset høst 2017
Det blir ny vei i Lillelvkrysset i Porsgrunn.
Foto: Dag Jenssen
Åpne

I tillegg til at dokumentet er lagt ut i PDF-format, finner du også datagrunnlag med formler for forslag til Budsjett og økonomiplan 2017-2020:

Spørsmål og svar

Eventuelle spørsmål og svar knyttet til budsjettet blir lagt ut fortløpende i budsjettprosessen.