Telemark ungdomsråd

/ Publisert: 24.04.2017 / Oppdatert: 05.01.2018
Gruppebilde av styret iTelemark Ungdomsråd 2017
Telemark Ungdomsråd - 2017-styret.
Foto: Dan Riis
Åpne

Telemark ungdomsråd er organisert under Telemark fylkeskommune. Ungdomsrådet er sammensatt av elevråd fra fylkets videregående skoler og ungdomsråd fra kommunene i fylket.

Aktuelle saker er:

  • Lære ungdom demokrati ved praktisk gjennomføring
  • Ta opp egne saker og behandle fylkes- og hovedutvalgsaker som angår ungdom
  • Bringe fylkeskommunale saker ut til ungdom og få tilbakemelding
  • Sette Telemark på kartet som et fylke der det er høyt engasjement blant ungdom

Innspill og vedtak i Telemark ungdomsråd skal følge som vedlegg til saker i fylkeskommunale organ. Ungdomsrådet kan også selv ta opp saker som berører ungdom i Telemark.

Styret

Telemark ungdomsråd består av minimum seks og maksimum tolv personer. Styret blir valgt på årskonferansen og skal ha disse vervene: leder, 1. nestleder, 2. nestleder og styremedlemmer. Styret møtes minst fem ganger i løpet av året, oftere hvis det er behov.

Medlemmer

Leder: Maren Ottran Flatgård, Ungdomsutvalget i Porsgrunn
marenoflatgard@gmail.com

1. nestleder: Rikke Skogli, Bamble videregående skole, avdeling Croftholmen
rriikkkkee@hotmail.no

2. nestleder: Siri Fjeldseth, Bamble ungdomsråd
siri2908@outlook.com

Styremedlemmer

Ole Tobias Herseth Johansen, Kragerø videregående skole
oletobiias@gmail.com

Halvard Oland Håvardsrud, Tinn ungdomsråd
setersnor@gmail.com

Vetle Moldvær, Ungdomsutvalget i Porsgrunn
vetlemol@gmail.com

Fredrik Glittum, Bamble videregående skole, avdeling Grassmyr
freglitt@icloud.com

Victoria Wian, Skogmo videregående skole
victoriawian@hotmail.com

Tonje Grindalen Stang, Rjukan videregående skole
tonje.gs@hotmail.com

Torjus Kolbjørnsen, Ungdomsutvalget i Porsgrunn
torjus.k@gmail.com

Malin Måøy, Hjalmar Johansen videregående skole
tmm.22@hotmail.com 

Varastyremedlem

Sarah Frydenlund, Bamble ungdomsråd
sarafryd@gmail.com