Telemark ungdomsråd

/ Publisert: 24.04.2017 / Oppdatert: 15.03.2019
Styret i Telemark fylkeskommune 2018
Telemark Ungdomsråd - 2018-styret.
Foto: Gro Storhaug Kabbe
Åpne

Telemark ungdomsråd er organisert under Telemark fylkeskommune. Ungdomsrådet er sammensatt av elevråd fra fylkets videregående skoler og ungdomsråd fra kommunene i fylket.

Aktuelle saker er:

  • Lære ungdom demokrati ved praktisk gjennomføring
  • Ta opp egne saker og behandle fylkes- og hovedutvalgsaker som angår ungdom
  • Bringe fylkeskommunale saker ut til ungdom og få tilbakemelding
  • Sette Telemark på kartet som et fylke der det er høyt engasjement blant ungdom

Innspill og vedtak i Telemark ungdomsråd skal følge som vedlegg til saker i fylkeskommunale organ. Ungdomsrådet kan også selv ta opp saker som berører ungdom i Telemark.

Styret

Telemark ungdomsråd består av minimum seks og maksimum tolv personer. Styret blir valgt på årskonferansen og skal ha disse vervene: leder, 1. nestleder, 2. nestleder og styremedlemmer. Styret møtes minst fem ganger i løpet av året, oftere hvis det er behov.

Medlemmer

Leder: Malin Måøy, Hjalmar Johansen videregående skole
tmm.22@hotmail.com

1.nestleder: Siri Fjeldseth, Bamble ungdomsråd
siri2908@outlook.com

2.nestleder: Kristoffer Hagen Kristiansen, Kragerø videregående skole
kristofferhk123@hotmail.com

Styremedlemmer

Halvard Oland Håvardsrud, Tinn ungdomsråd
2201haha@skole.t-fk.no

Torjus Kolbjørnsen, Ungdomsutvalget i Porsgrunn
torjus.k@gmail.com

Emilie Momrak, Bø ungdomsskole
emomrak@gmail.com

Arvid Müller, Notodden videregående skole
tommy-muller@outlook.com 

Veronica Backlund Valle, Skogmo videregående skole
veronica.valle@icloud.com

Magnus Ellefsen Moen, Bamble ungdomsråd
moenmagnus19@gmail.com

Ole Thomas Lunde, Notodden ungdomsråd
razor.gamer@nenett.no

Karsten Nieuwenhuize, Seljord ungdomsråd
karstennieuwenhuize@gmail.com

Chanett Skogly, Ungdomsutvalget i Porsgrunn
chanettms12@gmail.com

Oversitter

Maren Ottran Flatgård, ungdomsutvalget i Porsgrunn
marenoflatgard@gmail.com