Telemark fylkeskommunale eldreråd

Av: Lene Sjølie / Publisert: 07.06.2016 / Oppdatert: 15.03.2019
Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre.
Foto: Tom Holen/Telemark fylkeskommune
Åpne

Eldrerådet skal ha til behandling alle saker som gjelder levekår for eldre.

Alle saksdokumenter skal framlegges for rådet i god tid før fylkestinget behandler saken. Protokollen fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til det fylkeskommunale organ som tar beslutning i saken.

Eldrerådet kan også selv ta opp saker som berører eldres levekår.

Medlemmer

Telemark fylkeskommunale eldreråd har i alt sju medlemmer hvorav to er oppnevnt av Fylkestinget. Rådet peker selv ut leder og nestleder, som skal velges blant pensjonistene.

Leder

Finn-Egil Aure, Fagforbundet Telemark
finnegilaure@gmail.com

Nestleder

Evy Bratland, Landslaget for pensjonister
brattlan@online.no

Medlemmer

Else Myhra Tovslid, Pensjonistforbundet Telemark
otovslid@online.no

Tore-Asbjørn Frøvik, Pensjonistforbundet Telemark
tasstussi@gmail.com

Eva Lise Rosenvold, Pensjonistforbundet Telemark
tromeg194@hotmail.no

Lise Wiik (Ap), oppnevnt av Fylkestinget
lise.wiik@t-fk.no

Ragnar Steen Bjørge, oppnevnt av Fylkestinget
ragbjoer@online.no