Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Av: Lene Sjølie / Publisert: 30.05.2016 / Oppdatert: 19.02.2018
Fylkesrådet for personer med nedsatt funksjonsevne på befaring for å se på turveg i Seljord
Universell utforming er et av rådets arbeidsområder.
Foto: Kjersti Berg
Åpne

Rådet skal bistå fylkeskommunen i saker hvor det er særlig påkrevet med kunnskap om funksjonshemmedes spesielle behov. Viktige arbeidsområder er:

  • universell utforming
  • tilgang til tjenester
  • arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Rådet skal bistå i tiltak for funksjonshemmede som en spesiell målgruppe, allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede.

Medlemmer

Rådet har fire medlemmer fra brukerorganisasjonene SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) og FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og tre medlemmer oppnevnt av Fylkestinget.

Leder

Bjørg Inger Flatland (KrF)
bjorg.inger.flatland@t-fk.no

Nestleder

Karin Mathisen (H)
karin.solberg.mathisen@online.no

Medlemmer

Gunvor Hegni
ghegni@online.no

Karin S. Karlsen, Norsk Revmatikerforbund Telemark (NRF)
synnkar@online.no

Oddbjørn Riser, Hørselhemmedes Landsforbund Telemark (HLF)
oriser@online.no

Vidar Bersvendsen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke Bamble (LHL)
vidar.bersvendsen@gmail.com

Ana Lopez Taylor (R)
ana.isabel.lopez.taylor@t-fk.no