Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Av: Lene Sjølie / Publisert: 30.05.2016 / Oppdatert: 18.02.2019
Råd for frivillige 2019
Foran fra venstre: Karin Mathisen, Gunvor Hegni Bak fra venstre: Vidar Bergsvendsen, Bjørg Inger Flatland (leder), Oddbjørn Riiser, Karin Karlsen Fraværende er: Ana Lopez.
Foto: Dan Riis
Åpne

Rådet skal bistå fylkeskommunen i saker hvor det er særlig påkrevet med kunnskap om funksjonshemmedes spesielle behov. Viktige arbeidsområder er:

  • universell utforming
  • tilgang til tjenester
  • arbeid mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne

Rådet skal bistå i tiltak for funksjonshemmede som en spesiell målgruppe, allmenne tiltak og tjenester som berører funksjonshemmede.

Medlemmer

Rådet har fire medlemmer fra brukerorganisasjonene SAFO (Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner) og FFO (Funksjonshemmedes fellesorganisasjon) og tre medlemmer oppnevnt av Fylkestinget.

Leder

Bjørg Inger Flatland (KrF)
bjorg.inger.flatland@t-fk.no

Nestleder

Karin Mathisen (H)
karin.solberg.mathisen@online.no

Medlemmer

Gunvor Hegni, SAFO/Norges Handikapforbund
ghegni@online.no

Karin S. Karlsen, Norsk Revmatikerforbund Telemark (NRF),  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
synnkar@online.no

Oddbjørn Riser, Hørselhemmedes Landsforbund Telemark (HLF),  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
oriser@online.no

Vidar Bersvendsen, Landsforeningen for hjerte og lungesyke Bamble (LHL),  Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
vidar.bersvendsen@gmail.com

Ana Lopez Taylor (R)
ana.isabel.lopez.taylor@t-fk.no