Varsling

/ Publisert: 07.06.2012 / Oppdatert: 15.11.2016
Samtale mellom voksen og elev
Det skal være aksept for å kunne ta opp feil, mangler, bekymringer eller kritiske ytringer
Foto: www.colourbox.com
Åpne

Vi ønsker en åpenhetskultur hvor alle ansatte skal kunne gi uttrykk for sine meninger, og hvor det er aksept for å kunne ta opp feil, mangler, bekymringer eller kritiske ytringer.

Les mer om dette i Arbeidsmiljøloven § 2-4.

Retningslinjene finner du i sin helhet her

Skjema som kan brukes ved varsling
Skjema som kan brukes ved oppfølging av varsling
Varslingsplakaten