Evy-Anni Evensen

/ Publisert: 23.10.2016 / Oppdatert: 23.10.2016
Fylkesrådmann ​Evy- Anni Evensen
Som fylkesrådmann er hun fylkeskommunens øverste administrative leder, med ansvaret for ca. 1600 ansatte.
Foto: Dan Riis/Telemark fylkeskommune
Åpne

Utdannelse

2015 Høgskolen i Lillehammer, «Veksthus for ledelse»

2008-2011 Masterprogram ved Universitetet i Bergen, Institutt for sammenlignende
politikk,
 «Internasjonalt arbeid – Demokratibygging»

2006 BI Agder/Innovasjon Norge, Styrekompetanse

2004 -2006 Handelshøyskolen i København, Master ”Public administration”, Masteravhandling: «Den fragmenterte kommune –nettverksstyring fra kommunestyret»

2001-2003 Høgskolen i Nord-Trøndelag, kommunalkandidat. Bacheloroppgaven: ”Vest-Telemark Tinget – demokratisk underskot?”.

2000 Høgskulen i Volda, Forvaltningsrett

1999 BI Telemark, Plan- og budsjettarbeid

1995-1997 Høgskolen i Lillehammer: Personalutvikling og ledelse

1992 Forsvarets Høgskole, Akershus, Oslo. (Sivil, med stipend fra Stortinget)

1991 FLYS, Utviklingsprogram i fagforeningsledelse

1990 Notodden lærerhøgskole. Ledelse og administrasjon

1976 Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, tannpleier, offentlig godkjenning

Arbeidserfaring

1.08.2012-dd Telemark fylkeskommune, Fylkesrådmann

01.10.05 – 1.08.2012 Lyngdal kommune, Rådmann

1997-2005 Nissedal kommune – kommunalsjef og rådmannens stedfortreder

2003-2005 Kommunalsjef; administrasjon og utvikling hele kommunen / stedfortredende rådmann

2001- 2003 Oppvekst og omsorgssjef

1997-2001 Helse-, omsorg- og sosialsjef

1995-1997 Statens Helsetilsyn, Avdeling for primærhelsetjeneste

1991-1994 Kommunalansattes Fellesorganisasjon, KFO, 1. nestleder (nasjonalt)

1989-1994 Leder av YS-helsepolitiske utvalg og aktiv lobbyist i Storting og
departement

1988-1991 Norsk Tannpleierforening, leder nasjonalt

1976-1988 Telemark fylkeskommune, tannpleier Klosterskogen
tannklinikk, Skien

Verv/annet

2016-d.d. Leder av fylkesrådmennenes arbeidsutvalg nasjonalt (FRAU)

2016-dd Oppnevnt av KS til «Digitaliseringsrådet»

2015-d.d. Nestleder i fylkesrådmannsutvalget for Østlandssamarbeidet (Åtte fylker)

2015-.d.d. Medlem av arbeidsutvalget for fylkesrådmennene nasjonalt.
 
2015-d.d. Oppnevnt av regjeringen til «HO-21-rådet». (Forskning og innovasjon for
helse- og omsorgstjenestene mot det neste århundre). Oppnevning for 4 år.

2013-2016 Kontrollkomiteen KLP (overordnet for alle selskaper i KLP, komiteen lagt
 avviklet pga. nytt finansreglement i 2016.

2013-2014 Oppnevnt til Helseministerens strategigruppe for nasjonal forskning- og
innovasjonsstrategi. Ferdigstilt og overlevert til Statsministeren juni 2014. Samtidig oppnevnt til Helseministerens «Topplederforum».

2012- 2013 Nasjonal styringsgruppe «I trygge hender» Nasjonal
pasientsikkerhetskampanje. Trakk meg fra gruppen pga fokus på jobb i Telemark.

2011-d.d. Styringsgruppemedlem KommIT (nasjonal KommuneIT)

2009-2013 Styremedlem Sørlandets Kompetansefond

2008-2009 Leder av arbeidsgruppen ”Regional samhandling og profilering”
Regionplan Agder www.regionplanagder.no

2008-d.d. Medlem av nasjonal styringsgruppe for Meldingsløftet

2007-2008. Leder av arbeidsgruppen for utarbeidelse av nasjonal rammeavtale for samhandling IKT mellom helseforetak – kommuner.

2006-2012 Medlem av Rådmannsutvalget for Agder-fylkene.

2006-d.d. Leder KS Fagråd for IKT i helse og omsorg (nasjonalt).

2008-2014 Styreleder KITH AS (Kommunikasjons- og informasjonsteknologi i
helsetjenesten) www.kith.no

2006-2009 Styreleder KSef (Kompetansesenter for Eforvaltning) www.KSef.no

2005-2013 Styremedlem IKAVA IKS (Interkommunalt arkiv Vest-Agder). Styreleder fra 2010 til 2013.

2004-2005 Oppnevnt i statsråd som medlem av ”Seierstadutvalget” som utarbeidet NOU 2005: 11 ”Det offentlige engasjement på tannhelsefeltet. Et godt tilbud til de som trenger det mest”.

2004-2008. Styremedlem i KITH www.kith.no som representant for KS’ aksjeandel i selskapet. Styreleder fra 2006. Ledet også avviklingsstyret da selskapet ble lagt inn under Helsedirektoratet i 2008.

2003-2005 Leder i Norsk helse- og sosiallederlag (NHSL), nasjonalt

2001-2003 Leder i Norsk helse- og sosiallederlag, Telemark

2000-2005 Nestleder i styret i Barnevernsamarbeidet i Telemark (IKS som dekker seks kommuner i Vest-Telemark).

1998-2005 Medlem i Fylkeslegens ”Nettverk for kvalitetssikring i helsetjenesten”, også som medlem i styringsgruppen for Telemark.

1998-2001 Prosessveileder i ”Kunnskap og brubygging”- Utviklingsprogram for sosialtjenesten, Fylkesmannen i Telemark. Foreleser på nasjonal avslutnings-konferanse Gardermoen 2001

1997-1998 Medlem i referansegruppen i utarbeidelsen av veiledningsserien for rehabilitering, Statens helsetilsyn

1995 Prosjektleder for: ”Veileder for forebyggende og helsefremmende arbeid”, Statens helsetilsyn

1988 -1994 Diverse verv og representasjonsoppgaver i inn- og utland knyttet til verv i Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

1988 Mottatt Tannpleierprisen, nasjonal utdeling hvert 2. år for engasjement i forebyggende arbeid

1979 Helsedirektoratets kurs i Offentlig helsearbeid, tre måneder., Statens utdanningssenter, Bygdøy

1978 Deltatt i forskningsarbeid presentert i American Journal of Orthodontics

1977 -1978 Deltatt i undersøkelse/rapport i regi av videreutdanningen i samfunnsodontologi, Universitetet i Oslo ”Fyllingsgenerasjonen – erfaringer etter 25 år med offentlig tannhelsetjeneste”