Etiske retningslinjer

/ Publisert: 05.07.2012 / Oppdatert: 18.12.2017
Ansatte i administrasjonen
Retningslinjene bygger på lovverket, og på verdiene våre; vær modig, vær imøtekommende og vær troverdig.
Foto: Dan Riis
Åpne

Alle har et selvstendig ansvar for egne handlinger og skal ta avstand fra uetisk praksis. Dette gjelder spesielt hvis handlingene krenker det personlige rettsvernet, eller man oppnår personlige fordeler man ikke skal ha.

Retningslinjene bygger på lovverket, og på verdiene våre; vær modig, vær imøtekommende og vær troverdig.

Du finner de etiske retningslinjene her